FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltningen for Børn og Skoler / Skoler og AKO

Skolelærere /forskolelærere til bygderne i Ammassalikdistrikstet på Grønlands østkyst søges / Job.nr. 529/21

Østgrønland er et af de smukkeste steder i verden med en uberørt og mangfoldig arktisk natur. Østgrønland ligger mellem storisen på havet og den enorme indlandsis. Begge dele leverer året rundt de smukkeste scenarier af isbjerge i alle mulige nuancer fra hvid til turkisblå.

Kommuneqarfik Sermersooq søger dygtige og engagerede lærere og forskolelærere til vores bygdeskoler ved Tasiilaq: Sermiligaaq, Kuummiut, Kulusuk, Tiniteqilaq og Isortoq med tiltrædelse efter aftale.

De 5 bygdeskoler omkring Tasiilaq er Sermiligaaq med ca. 40 elever, Kuummiut med ca. 30 elever, Kulusuk med ca. 30 elever, Tiniteqilaaq med ca. 10 elever og Isortoq med ca. 10 elever.

De 5 bygder er små bygdesamfund med mellem 50 og 230 indbyggere med skole, kirke, butik, servicehus, forsamlingshus, kommunekontor, havneanlæg og med transportadgang med skib eller helikopter. Kulusuk dog med fastvinget fly.

Stillingernes indhold:
Til en konkret stilling i Kulusuk søges en lærer med erfaring fra specialklasser og med liniefag i dansk. Derudover søges følgende fag dækket: engelsk 1.-3. kl., samfundsfag, religion/filosofi samt biologi. Derudover søger vi en uddannet lærer/ skoleleder til vores mindste bygd Isertoq. Fagkombinationen er mindre relevant, hvorimod erfaring med og kendskab til bygdeliv er langt væsentligere.

Vi ønsker lærere og forskolelærere der:

  • brænder for skolen og for arbejdet med børn og unges uddannelse, og som kan stå i spidsen for at videreudvikle skolen som en central del i lokalsamfundet i samarbejde med skolebestyrelse, øvrig personale, elever og øvrige borgere i lokalsamfundet.  
  • ser muligheder i en anerkendende pædagogik og som kan skabe arbejdsglæde og trivsel.
  • har overblik, kan træffe beslutninger, planlægge og uddelegere opgaver, og som er interesseret i at udvikle skolen.
  • har empati og forståelse for, at inklusion betyder at hvert menneske er en berigelse for fællesskabet.
  • vil arbejde for at opnå en høj grad af kvalitet i undervisningen og sikre optimal udnyttelse af skolens ressourcer.
  • kan se det værdifulde i et tværfagligt samarbejde i lokalsamfundet om udvikling og om løsning af opgaver, og som blandt andet vil medvirke til at videreudvikle samarbejdet mellem skole og førskoleområdet.
  • Er læreruddannet og gerne dobbeltsproget -grønlandsk/dansk

Vi tilbyder:

  • En spændende stilling i et skolevæsen med gode udviklingsmuligheder.
  • En åben og hjælpsom lærergruppe, og et godt netværk af kollegaer.
  • Gode muligheder for at få indflydelse og sætte dit eget præg på skolen.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Ansættelse vil ske efter særlige åremålsvilkår i henhold til aftale mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianeersut Kattuffiat, (IMAK).

Ansættelse sker enten som tjenestemand i henhold til landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland og i overenstemmelse med de gældende aftaler indgået mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) (Centralorganisationen for lærere i folkeskolen i Grønland) eller som overenskomstansat efter gældende overenskomst mellem Grønlands Hjemmestyre og IMAK.

Som overenskomstsansat aflønnes stillingen efter overenskomst mellem Grønlands Hjemmestyre og (IMAK) for lærere i folkeskolen i Grønland.

Interesserede kan evt. se overenskomsten på følgende hjemmeside: www.nanoq.gl under emnet ”Job, overenskomster”.

Ved første ansættelse efter overenskomst for lærere i folkeskolen i Grønland er der 3 måneders prøvetid og ved tjenestemandsansættelse følges gældende regler og aftaler.

Personalebolig og åremålsansættelse, som indebærer en årlig feriefrirejse samt et fratrædelsesbeløb.

Ved ansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligeledes ydes flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Boligforhold m.m.
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositium/husleje m.v. efter de til enhver tid på stedet gældende regler. I bygderne betales der boligbbidrag iht. aftale om boliger der anvises lærere i bygder jf. 17. juni 1988.  

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 


Ansøgningsfrist: 28. september 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Sermiligaaq, Kuummiut, Tiniteqilaaq og Isortoq
Yderligere oplysninger fås hos:
Jørn Holbech
Telefon: +299 367801
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.