FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skoler / Skole og Dagtilbudsafdelingen / Daginstitutioner 0-6 år

Socialhjælper til Apisseq / Job nr: 447/19

Apisseq er en integreret daginstitution med 69 børn. Vi søger en engageret, frisk, målrettet socialhjælper til vores yngste børnehavebørn.
Apisseq er aldersopdelt, med 12 børn på hver af vores 2 vuggestue og 15 børn på hver af vores 3 børnehavestuer. Din daglige placering vil være hos Tupaarnaq, som er stuen med børn fra 3-4 år

Apisseq er åben i hverdagene fra kl. 7-17

Institutionens formål

 • At børnene oplever en sammenhængende, tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde og sorg og alt der ligger der i mellem.
 • At børnene oplever styrken ved forskellighed.
 • At der gives plads til børnenes udfoldelse og initiativ.
 • respektfuldt samarbejde, med barnets forældre eller omsorgspersoner.
 • At forebygge mobning.

 

Vi forventer at du:

 • Er uddannet socialhjælper, med fokus på det faglige.
 • Har interesse og-/ eller gerne erfaring i målrettet pædagogisk arbejde.
 • Er ærlig
 • Tør tage ansvar.
 • Tør tage initiativ.
 • Har overblik.
 • Har fokus på samarbejde.
 • Kan bevare roen i pressede situationer.
 • Vil samarbejde på tværs i huset. 

Apisseq tilbyder:

 • Plads til forskellighed.
 • En institution med lyst til udvikling.
 • En varieret hverdag. 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og SIK, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 447/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 


Ansøgningsfrist: 29. juli 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Leder Jesper Andersen
Telefon: +299 366820
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.