FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skoler / Skole og Dagtilbudsafdelingen

2 Barne- og Socialmedhjælpere til "AKO" Qajaasat / Job nr: 434/19

AKO Qajaasat er normeret til 140 børn i alderen fra 6-9 år. Der er 5 stuer samt en aula. Vi er 17 ansatte.

Vi ligger i nærheden af naturen hvilket vi bruger flittigt om foråret, om sommeren, efteråret og om vinteren. Vi er tit ved stranden om sommeren og ude i naturen. Vi tager på skitur om vinteren, børnene og personalet bruger skiliften flittigt.

Vi lægger planer for aktiviteter for børnene hver måned, ligesom vi også planlægger eftermiddagens mellemmåltider til børnene.

Alle ansatte i AKO Qajaasat er på Kangillinnguit Atuarfiat i tidsrummet fra 08.00 - 11.30 hvor formålet er, at lærerne og ansatte på AKO skal samarbejde med barnet i centrum med henblik på at finde rette samarbejdsmetode. Vi skal samarbejde i forhold til at børnene får selvtillid, hvor vi samtidig finder det væsentligt, at barnet betragter sig selv som værdifuld.

Medarbejderne i AKO Qajaasat finder det vigtigt at institutionen er tryg at være i for børn, forældre og personalet.

Vi prioriterer:

 • At skolepasningen skal være attraktiv.
 • At børnene skal være trygge og dermed værne om en tryg opvækst.
 • At der er et åbent og positiv samarbejde imellem skolepasning, børn, forældre samt skolen.
 • At medarbejdere er åbne og har nærvær overfor børnene.
 • At give børnene gode oplevelser igennem aktiviteter i løbet af dagen og skal føle at de har opnået noget når de kommer hjem.
 • At der er altid planer.

 

Som Barne- og Socialmedhjælper forventer vi, at du:

 • Er uddannet socialhjælper
 • Er ansvarsbevidst og stabil
 • Er glad, inspirerende og aktiv
 • Er med til at skabe et godt samarbejde med børn/forældre og kolleger

Vi tilbyder:

 • En aktiv arbejdsplads
 • Glade kollegaer
 • Prioritering af det pædagogiske arbejde
 • Et godt kollegial samarbejde.  

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og SIK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.  

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.  

Der er ikke bolig til stillingen. 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 434/17 , med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.  

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 23-07-2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Leder Rita Joelsen
Telefon: +299 36 64 40
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.