FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked

Projektkoordinator til Ældreområdet / Job nr. 424/19

Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked søger en stærk Projektkoordinator med sundhedsfaglig tilgang til ældreområdet

Har du erfaring med at koordinere, strukturere og tænke i processer?  

Så kom og vær med til at deltage i udviklingen indenfor ældreområdet! 

Forvaltningen - der med udgangspunkt i kommunens værdier om respekt, ansvar og udvikling løser - opgaver indenfor arbejdsmarked, socialpsykiatri og handicap, ældreområdet og myndighedsområdet søger nu en projektkoordinator til ældreområdet, der refererer til Fagchefen for Ældreområdet.

Vi har travlt, og søger derfor andre ressourcer. Vi har en ny spændende stilling ledig som projektkoordinator indenfor ældreområdet. Ældreområdet i kommunen er sammensat af områder som hjemmehjælp, plejehjem, ældrekollektiver, demensområde, aflastning, visitation og dagcentre.

Vi søger en engageret og dygtig projektkoordinator, der brænder for at levere løsninger af høj kvalitet og som trives i en politisk styret organisation, hvor udfordringer og opgaver veksler en del. Du skal som projektkoordinator i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked trives med at arbejde i feltet mellem det politiske niveau og der, hvor politiske visioner, ideer og ønsker skal omsættes til konkret handling. Særligt det at omsætte til konkrete handlinger er et vigtigt mål.

Opgaver i stillingen

Projektkoordinatoren skal være indstillet på mange varierende opgaver, der kræver stort overblik samt en fleksibel og selvstændig disponering af arbejdsopgaverne.

Dine opgaver spænder vidt og de konkrete opgaver afhænger af omverdenens politiske fokus, fagchefens og direktørens prioriteringer og den øvrige organisation. Eksempler på arbejdsopgaver er:   

Þ     du er synlig ude hos ”kunderne”, som er hele ældreområdet
Þ     du koordinerer og leder projekter
Þ     du er med til at sikre en tæt koordinering mellem det politiske og det administrative niveau,
Þ     at udarbejde diverse analyser inden for ældreområdet,
Þ     at udarbejde sagsfremstillinger i tæt samarbejde og koordinering med driften
Þ     at varetage planlægning og gennemførelse af diverse workshops og temadage,
Þ     at igangsætte, gennemføre og generelt være projektleder/tovholder på konkrete projekter,
Þ     at yde support og procesledelse i forbindelse med at sikre implementering af forandrings- og strategiprocesser og projekter som fx sektorplaner, ældrepolitik, ledelsesgrundlag m.v. 
Þ     intern koordinering og kvalificering af skriftlige produkter og oplæg
Þ     sparringspartner for fagchefen omkring ledelsesmæssige og HR relaterede emner

Fælles for opgaverne er, at de løses i tæt samarbejde med fagchef, ledere indenfor ældreområdet og kollegaer i andre dele af organisationen. Det er nødvendigt, at du evner at se, hvor og hvornår den koordinerende stil er nødvendig for at komme i mål.   

Vi stiller ikke krav til mange års erfaring fra lignende stillinger, men til gengæld skal du besidde stærke proces- og kommunikative kompetencer, som du formår at kunne bringe i spil, når du understøtter fagchefen og andre ledere i deres opgaveløsning.

Det er kommunens og forvaltningens målsætning, at vi bidrager til et sammenhængende ældreområde hvor området er kendt for gode og holdbare løsninger og samarbejdsrelationer. 

Profil

Vi søger nu en projektkoordinator med en ordentlig og human tilgang, der også kan nikke til følgende udsagn: 

Þ     En struktureret tilgang til arbejdsopgaverne, 
Þ     God indsigt i organisatoriske og ledelsesmæssige processer, og forstår begrebet værdiledelse
Þ     Veludviklede samarbejdsevner, 
Þ     Stærke skriftlige og digitale kompetencer,
Þ     Politisk flair, 
Þ     En relevant uddannelse indenfor fx sundhedsområdet sammenholdt med en overbygning indenfor ledelse, projekt- og procesledelse eller andet,
Þ     Gerne dobbeltsproget – grønlandsk og dansk,
Þ     Stort kulturkendskab,
Þ     Gode og rummelige menneskelige egenskaber,
Þ     Indsigt i fagområdet er absolut en fordel. 

Vi tilbyder
Med stillingen kan vi tilbyde en attraktiv og udfordrende dagligdag samt dygtige og engagerede kollegaer med en god og uformel omgangstone. Du får også mulighed for at samarbejde med stabens øvrige konsulenter og ansatte. Du får masser af indsigt i en politisk styret organisation og er tæt på ledelsesniveauet, og du vil være placeret midt i en udviklingsproces med mulighed for indflydelse.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 424/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 17. juli 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Arnannguaq Heilmann Christensen
Telefon: +299 368142
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.