FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skoler / Skoler

Ukaliusaq skolen søger 2 lærere / Job nr. 418/19

Ukaliusaq - Kommuneqarfik Sermersooq-Nuuk har brug for  2 lærere, som skal  undervise i grønlandsk, matematik, idræt, lokale valg i trin 2 og 3.  En del af fagene er hos specialklassen 5.-8.SU.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at søge nye udfordringer som lærer i Kommuneqarfik Sermersooq med placering i Ukaliusaq, Nuuk.

Vi forventer at du:
• er seminarieuddannet lærer
• er positiv, engageret og igangsættende
• vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre
• kan se muligheder frem for begrænsninger, herunder medmenneskelighed.
• er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø
• kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i trinopdelt skole

Vi kan tilbyde dig:
• et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling
• en spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet, og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet
• god opbakning som ny lærer på skolen
• gode kollegaer, hvor du har gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, hvor du kan vedhæfte din ansøgning, CV samt bilag.

Kort om Ukaliusaq
Ukaliusaq er en 2 sporet byskole med 460 elever fordelt på 1 - 10 årgange og 3 specialklasser, som er beregnet til læsesvage elever. Ukaliusaq er opdelt i 3 trin med tilsvarende antal trinledere, hvor fordelingen omfatter trin 1, 2 og trin 3. Ukaliusaq har sin egen socialrådgiver, som eleverne er fortrolige med. Der er læsning fra 1. – 10.årgang i 10.min. dagligt.

Indsatsområderne er andetsprogsundervisning, matematik og fokus på bedre og større faglighed.

Vi søger lærere, der har lyst til at arbejde på en skole med 49 engagerede, ambitiøse og glade lærere og et lærerværelse med meget god atmosfære.

Vi har gode fysiske rammer for undervisningen. Arbejdsredskaber ifa. Ipads, IT-board og dertil-hørende projektorer/computere findes i alle klasselokaler og i relevante faglokaler. IT-området er let tilgængelige, da alle elever og lærere, har fået udleveret en Ipads. Skoleintra er p.t. fortsat i gang med at blive udviklet. Hjemmesiden www.Ukaliusaq.gl  er fortsat i gang med fornyelse.  

Der er skolekantine, hvor elever spiser skolemad, bragt fra byens Brugsen. 

Henvendelse til Skoleinspektør Karno Lynge (+299) , 36 62 50 E-mail: kaly@sermersooq.gl

eller viceskoleinspektør Inger Reimer (+299) 36 62 51, E-mail: inre@sermersooq.gl

 Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Ansættelse:
Er du tjenestemandsansat i dag, har du mulighed for at fortsætte som tjenestemand efter gældende regler og aftaler hos os. Ved overenskomstansættelse er prøvetiden 1 år, ved første gangs ansættelse. Ved såvel overenskomstansættelse som tjenestemandsansættelse medregnes optjent lønanciennitet efter bestået lærereksamen.
For ansættelsesformen gælder, at den ansatte er omfattet af særskilt aftale om gruppeliv.

Der kan ikke anvises en bolig til stillingen.  

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og IMAK, Centralorganisationen for lærere i folkeskolen i Grønland.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til  HR@Sermersooq.gl . Tlf. +299 36 70 00.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan hæfte din ansøgning og CV samt bilag. Ansøgningen mærket job.nr. 418/19 kan også fremsendes med bilag til Ukaliusaq, Kommuneqarfik Sermersooq, Postboks 109, 3900 Nuuk.

Ansøgningen skal være Ukaliusaq i hænde senest 26.juli 2019


Ansøgningsfrist: 26. juli 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Skoleinspektør Karno Lynge
Telefon: +299 361620
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.