FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Familie

Behandlingsleder til familiecenter i Tasiilaq/Job nr. 414/19

Brænder du for at arbejde med familie? Kommuneqarfik Sermersooq søger en behandlingsleder psykolog, familieterapeut eller lignende til jobbet som behandlingsleder i familiecenteret i Tasiilaq.

Kommuneqarfik Sermersooqs Børne og Familieforvaltning søger en behandlingsleder til Familiecenteret i Tasiilaq. Behandlingslederen skal tillige kunne varetage terapi med udsatte børn og familier. Behandlingslederens placering vil være under Børne- og Familiecentret i Tasiilaq som er et foranstaltningsområde under Børne- og Familieafdelingen.

Du vil have din base og faglige forankring i familiecenteret i Tasiilaq. Her er der, foruden behandlingslederen, tilknyttet seks familievejledere og 3 ungerådgivere for hvem du skal være faglig leder og koordinator. Som behandlingsleder vil du referere til MI chef for Familiecenter og myndighedsafdelingen. Du vil komme til at indgå i ledelsesteam, som foruden chef og du selv omfatter en anden teamleder.

Børne- og Familiecenteret i Tasiilaq varetager udover behandlingsarbejde også råd-og vejledning til familie samt socialpædagogiske indsatser rettet mod familie med psykosociale vanskeligheder. Vores fornemmeste opgave er at forebygge omsorgssvigt af børn. Vi arbejder ud fra et systemisk grundlag med inddragelse af hele familien og med fokus på deres ressourcer og de muligheder, der ligger i og uden for familien. Der er til familiecenteret tilknyttet krisecenter for voldsramte kvinder og børn, samt familiebehandlingslejligheder som et særligt behandlingstilbud, hvor et antal familie får mulighed for en ny tilværelse med barnets trivsel i centrum. Ud over disse er har vi 3 ungerådgivere.

Som behandlingsleder for Familiecenteret i Tasiilaq vil du blive del af en velfungerende arbejdsplads, hvor medarbejdertrivsel og faglig udvikling prioriteres højt. Du vil samtidig få mulighed for at præge et behandlingssted og gøre en forskel for udsatte børn og familie.

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt eller efter nærmere aftale. 

Ansvarsområde:

 • Behandlingsansvarlig i forhold til den terapeutiske, behandlingsmæssige og socialpædagogiske indsats
 • I samarbejde med vores chef sikre faglig videreudvikling af medarbejdergruppen på det behandlingsmæssige og socialpædagogiske arbejdsområde.
 • Koordinere og fordele det daglige behandlingsarbejde, og yde daglig sparring til øvrige medarbejdere omkring visiterede klienter.
 • Kvalitetssikre familiebehandlingens igangværende opgaver, herunder have ansvar for at journalisere og klientliste er ajourførte.
 • Deltage i udredning og visitation af familie.
 • Arbejde terapeutisk med visiterede borgere i form af individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler og gruppesamtaler.
 • I samarbejde med vores chef, eventuelt projektledelse af nye indsatser på børne- og familieområdet.

Om dig:

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du har en relevant terapeutisk uddannelse, fx psykolog eller familieterapeut, socialrådgiver, pædagog med efteruddannelse
 • Du har erfaring med helhedsorienteret familiebehandling, gerne i Grønland
 • Du har stor personlig og faglig integritet og gennemslagskraft
 • Du er god til at strukturere, koordinere, planlægge og følge op på opgaverne
 • Du har gode skriftlige formuleringsevner
 • Du har et positivt menneskesyn, lysten og evnen til at fokusere på det, som virker
 • Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker, møde dem hvor de er og hjælpe dem til at skabe forandring
 • At du er åben og udadvendt.
 • At du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.
 • Dobbelt sproget ansøgere (grønlandsk/dansk) vil blive foretrukket.
 • Projektledelseserfaring er en fordel.

Hvad kan vi tilbyde:

Et spændende arbejde med mange udfordringer.

 • En arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel
 • Gode kollegaer
 • Supervision
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Selvstændigt arbejde

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AC eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 414/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 21. juli 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos:
Ellen Magnussen
Telefon: +299 367331
Mobil: +299 497979
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.