FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skole / Daginstitution

Genopslag - Apisseq søger en pædagog i integreret daginstitution med 69 børn / job nr. 412/19

Apisseq er aldersopdelt, med 12 børn på hver af vores 2 vuggestuer og 15 børn på hver af vores 3 børnehavestuer. Udover normeringen på 3 personaler på hver stue, har vi tilknyttet en køkkendame og et rengøringsfirma. Vi er altid åbne for pædagogstuderende og socialhjælperstuderende.  

Vi er en mindre institution med en stuktur, der gør personalegruppen gensidigt afhængige af hindanden. 

Din daglige placering vil være hos Tupaarnat, som er stuen med børn fra 3-4 år.

Institutionens formål:

 • At børnene oplever en sammenhængende, tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde og sorg og alt der ligger der i mellem.
 • At børnene oplever styrken ved forskellighed.
 • At der gives plads til børnenes udfoldelse og initiativ.
 • respektfuldt samarbejde, med barnets forældre eller omsorgspersoner.
 • At forebygge mobning.

   Apisseq er åben i hverdagene fra kl. 7-17

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog, med erfaring og fokus på det faglige.
 • Har viden om, og lyst til at arbejde med tilknytning.
 • Har lyst til at skabe kreative miljøer ud fra faste temaer og børnenes fantasi og behov.
 • Er ansvarlig
 • Har overblik over børnene på egen stue, og vil træde til hvor i huset der er brug for hjælp.
 • Vil samarbejde på tværs i huset, men også have børn fra andre stuer på besøg.
 • Har lyst til at være ude med børn, dels på vores legeplads men også på eventyr i omgivende natur.
 • Vil videregive af din viden og erfaring
 • Dobbeltsproget (dansk grønlandsk) er en fordel, men ikke et krav

Apisseq tilbyder:

 • Plads til forskellighed.
 • En institution med lyst til udvikling.
 • En varieret hverdag.
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø, med lavt personalefravær.   

Relevante efteruddannelser eks. Småbørnskonsulentuddannelsen er en fordel.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 412/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 25. juli 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Leder Jesper Andersen
Telefon: +299 366820
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.