FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked

Børnefysioterapeut til Terapeutteam / Job nr. 404/19

Vi ser frem til at byde dig velkommen i et velfungerende team, hvor der vil være faglig sparring, udvikling og fællesskab.

Du vil blive ansat i et større terapeutteam, hvoraf børne-/ungeområdet op til 18 år varetages af en ergo- og en fysioterapeut.

De to terapeuter servicere hele Kommuneqarfik Sermersooq, men du vil bo og have din kontorplads i Nuuk.

Fysioterapeutens opgaver: 

 • Medvirke til at børn med et fysisk og /eller psykisk handicap udnytter deres ressourcer og lever et så aktivt liv som muligt
 • Undersøgelse, planlægning samt varetagelse af træning i samarbejde med ergoterapeut/øvrige samarbejdspartnere med børn/unge med mange forskellige diagnoser bl.a. CP, motoriske udviklingsforstyrrelser, dværgvækst og autisme
 • Vejledning af forældre og støttepersoner m.fl. i forhold til barnets udvikling, adl og sensorisk
 • Indgå i et tæt samarbejde med ergoterapeuten, forældre og støttepersoner
 • Deltage i arbejdsgrupper hvor terapeutviden er nødvendig
 • Vurdering, sagsbehandling og udlån af hjælpemidler til målgruppen
 • Arbejdsopgaverne tager afsæt i gældende kvalitetsstandarder på området, der er defineret ud fra grønlandsk lovgivning.

Vi har brug for en person, der:

 • Er uddannet fysioterapeut
 • Gerne med erfaring indenfor handicap- og børneområdet
 • Er idérig, handlingsorienteret og faglig velfunderet
 • Er selvstændig og kan prioritere i arbejdsopgaver
 • Kan bevare overblikket i en travl hverdag
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Har erfaring med tværfagligt samarbejde

Vi kan tilbyde:

 • God introduktion
 • Medindflydelse
 • Faglig sparring i et godt og velfungerende terapeutteam
 • Spændende og alsidige arbejdsopgaver
 • Gode og engagerede kolleger

Har du yderligere spørgsmål til stillingen kontakt da venligst Heidi Paneeraq Møller, tlf. nr. +299 584514 eller på mail: hepm@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og PPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 404/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 21. juli 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Tove Holst
Telefon: +299 366065
Mobil: +299 295772
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.