FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq /Forvaltning for Børn og Skoler /Skole og Dagtilbudsafdelingen /Daginstitutioner 0-6 år /Vuggestuer

Vuggestuen Ungaaq søger 3 Socialhjælper /Job nr. 739/18

I Meeqqerivik ”Ungaaq” har vi erfaret; jo bedre vi udvikler os fagligt og personligt, jo mere får vi trygge, glade og høflige børn. Derfor vægter vi, at udvikle os fagligt som personligt i hverdagen.

Ligeledes vægter vi, at have en god samarbejde tværs af stuerne, og med forældrene samt andre instanser, da det i sidste ende giver os et godt samarbejde og sammenhold til at skabe robuste og kompetente børn, der er klar til at møde den næste fase i deres liv.

Hvis ovenstående skrivelse fanger din interesse, så er det måske lige netop dig vi har brug for.

For stillingen kræves:

  • At du er uddannet socialhjælper
  • At du har lyst til og være med til at skabe en god en stemning i huset
  • At du har en god samarbejdsvilje

Vi kan tilbyde:

  • En spændende arbejdsplads, hvor du er med til at præge udviklingen og hvor jobbet er udfordrende og afvekslende.
  • En arbejdsplads, der prioriterer trivsel.
  • En arbejdsplads med en uformel omgangstone.
  • Åbenhed for personlig initiativ og nytænkning

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 739/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 31. Oktober 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Leder Jenny Lyberth
Telefon: +299 36 67 20
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.