FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Anlæg og miljø /Anlægsafdelingen

By og Boligudvikling søger Afdelingsleder /Job nr. 725/18

Kommuneqarfik Sermersooq er i spændende udvikling og med flere store planlægnings- og byggeaktiviteter.

Arealmæssigt er Kommuneqarfik Sermersooq verdens største kommune og Grønlands folkerigeste med sine ca. 23.000 indbyggere. Udover hovedstaden Nuuk indeholder kommunen også byerne Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og 8 bosteder spredt på vest og østkysten af kommunen.

Afdeling for By- og Boligudvikling har 4 planmedarbejdere, er organiseret under en fagchef, der udover By- og Boligudvikling også har ansvar for afdelingerne for areal- og bygningsmyndigheden. Afdelingen hører til i forvaltningen for Anlæg og Miljø.

Arbejdsområder:

Kvalitetssikring af afdelingens udarbejdelse af kommuneplantillæg vil være dit omdrejningspunkt.

Du skal kunne tage ansvar for at afdelingens medarbejdere har de kompetencer og får den assistance, der gør dem klar til at løse deres opgaver.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte at:

 • Understøtte afdelingen i udarbejdelsen af kommuneplaner, kommuneplantillæg og strategier
 • Håndtere besvarelse af borgerhenvendelser relateret til planlægningen
 • Kvalitetssikre afdelingens sagsfremstillinger i forbindelse med planlægningen
 • Være projektdeltager på projekter i forbindelse med byudviklingstiltag

Dine kompetencer:

 • En uddannelse indenfor de tekniske fag på et akademisk niveau
 • At du kan udtrykke dig klart og visionært i tegning, skrift og tale
 • Du har erfaring med den grønlandske planlov
 • Du er analytisk og har overblik
 • Du kan understøtte medarbejdernes arbejde i projekter og med nye indsatser
 • Du har lyst og evne til at hjælpe medarbejderne med løbende at udvikle deres kompetencer
 • At du kan sikre en effektiv og løsningsorienteret behandling af planopgaver i tæt samarbejde med omverdenen.

Vi tilbyder
En dynamisk arbejdsplads i et uhøjtideligt team, hvor der er højt til loftet og plads til at prøve nyt.

I by- og boligudvikling arbejder vi målrettet på at skabe gode byer og bosteder for vores borgere, hvilket en gang i mellem kræver utraditionelle metoder. Vi arbejder på at højne de miljømæssige, æstetiske og kvalitative standarder i kommunen og dermed gøre Kommuneqarfik Sermersooq til et godt sted at bo for de fleste.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 725/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Vælg afdeling for at søge stillingen:
By og boligudvikling
Teknik og Drift
Strategisk Udvikling
Ansøgningsfrist: 31. Oktober 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.