FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq/ Forvaltning for Velfærd og arbejdsmarked / Handicap og social psykiatri

Genopslag - Boenheder i Tasiilaq søger en souschef for områdeleder/ Jobnr. 667/18

Souschef for områdeleder, til boenheder i Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri, Tasiilaq.

Kan du lide at arbejde indenfor handicap og socialpsykiatrisk området, og kan du lide at arbejde selvstændigt, med mulighed for selv at sætte dit præg på udviklingen, er det måske lige noget for dig at være souschef for områdeleder i boenheder i Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri i Tasiilaq.

Boenheder i Tasiilaq servicerer borgere med et vidtgående handicap som har behov for støtte til at den enkelte har mulighed for at bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. En vigtig del af denne støtte består i at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde, samt støtte til at kunne fungere socialt, kunne kommunikere og opleve størst mulig indflydelse på eget liv.

Medarbejdere er kontaktperson for borgeren, og er ansvarlig for at støtte borgerne i kontakten med samarbejdspartnere som bl.a. kan være: sygehus, sagsbehandlerne i kommunen, rejsende terapeutteamet i kommunen, kriminalforsorgen.

Stillingen:
Vi søger en uddannet sundheds og eller socialhjælper, eller lignende. Du skal sammen med områdelederen forestå den daglige drift af bo enheder og voksenstøttekorps.

Vi ønsker en souschef med erfaring fra arbejde indenfor handicap og socialpsykiatrisk område, gerne med kendskab til pædagogiske handleplaner og miljøterapeutisk arbejdsmetode.

Væsentligste ledelsesmæssige opgaver:

Du skal sammen med og efter aftale med områdeleder, varetage de daglige ledelses og driftsmæssige opgaver. Såsom at:

 • Varetage og sikre de daglige ledelses og driftsmæssige opgaver ved områdeleders fravær.
 • Koordinere og planlægge arbejdets udførelse for medarbejdere i boenheder og støttekorps.
 • Udfærdige og opdatere vagtplaner
 • Sikre det nødvendige Vikarindtag.
 • Kontrollere og attestere arbejdssedler og tjenestetidsskema
 • Efter behov skal deltage i interne og eksterne møder.
 • Overholde økonomisk råderum og anvisninger fra leder.
 • Udføre Ad hoc opgaver.

Personlige egenskaber:

 • Er engageret
 • At du er stabil, robust og kvalitetsbevidst
 • At du har overblik og kan holde flere bolde i luften, samtidig.
 • At du Kan arbejde selvstændigt, ansvarsbevidst og servicemindet
 • At du er rummelig og evner en anerkendende kommunikation.
 • At du er aktivt deltagende i at indfri mål, ligesom du også aktivt deltager for at udvikle og forbedre rutiner
 • At du er fleksibel og kan se muligheder og har gode samarbejdsevner.
 • At du har et positivt sind og humor.
 • At du er problemløsende og kan indgå i et tværfagligt samarbejde
 •  

Som kontaktperson for borgeren skal du bl.a.:

 • Være med til at afdække borgerens fysiske, psykiske og sociale behov.
 • Støtte borgerens udvikling i samarbejde med et tværfagligteam
 • Sikre kontinuitet i borgerens behandlingsplan herunder, de pædagogiske handleplaner.
 • Støtte borgeren ud fra den kommunale handleplan
 • Observere borgerne og videregive observationer til relevante behandlings ansvarlige

Vi tilbyder dig

 • glade og engagerede kollegaer
 • et job med glade og motiverende beboere, der i dagligdagen har brug for strukturerede rammer og aktiviteter
 • et udfordrende job med mulighed for indflydelse på egne opgaver
 • samarbejde på et tværfagligt plan
 • en spændende og åben arbejdsplads
 • et alsidigt job med mange udfordringer

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 667/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 26. oktober 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos:
Susanne K. Christensen
Telefon: +299 36 61 63
Mobil: +299 56 27 61
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.