FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq/ Forvaltningen for velfærd og arbejdsmarked

Kommuneqarfik Sermersooq/ ældreområdet søger koordinator til hjemmeplejen i Tasiilaq, job nr. 572/18

Har du ambitioner og visioner som koordinator for hjemmehjælpen i Tasiilaq og bygder, så er det dig vi står og mangler.

Vi arbejder med en række særlige indsatser. Blandt andet arbejder vi ihærdigt med at få skabt mere nærvær og mindre fravær. Dette er en højt prioriteret indsats du som koordinator vil skulle arbejde med.

Yderligere arbejder vi med en ældresektorplan, som du vil skulle være med til at implementere

 

Derudover vil dine faste arbejdsopgaver bl.a. være:

 • Behandle henvendelser om hjemmehjælp, tage ud til borgerne, og evt. lave en henvisning til visitationsenheden
 • Igangsætte visiterede hjemmehjælpsydelser og ruteplanlægning, udelegering af dagens ruter
 • Bestilling og administration af plejeartikler
 • Ansættelser og afskedigelser, MUS samtaler, lønbehandling, ferie- og vagtplanlægning.
 • Udfører statistiker som: Sygefraværsstatistik, borger statistiker, brugte plejeartikler 
 • Introduktion og oplæring af nye hjemmehjælpere
 • Undervisning, supervision, udvikling af hjemmehjælpere samt elever
 • Kan deltage ved personlig pleje og omsorg
 • I nogen tilfælde kan deltage i almindelig rengøring, tøjvask og anden praktisk hjælp ude hos borgerne
 • Medvirke til at skabe tillid og tryghed gennem dialog og samtale
 • Arbejde med at styrke borgers funktionsniveau og ressourcer
 • Tværfagligt samarbejde omkring den enkelte borgers behov og rehabilitering

 Ansvarsområde:

 • Servicering af ca. 100 borgere der er visiteret til hjemmehjælp i Tasiilaq og bygderne omkring.
 • Koordinerer og uddelegerer dagens hjemmehjælpsopgaver, hvor du også selv skal deltage som hjemmehjælper ved behov.
 • Sørge for kvalitetsstandarder overholdes i hjemmehjælpen, i samarbejde med områdeleder for kysten, samt løbende vurderinger af de visiterede ydelser
 • Deltager i tværfaglige møder med respektive samarbejdspartnere.

Vores forventninger til dig:

 • At du er selvstændig. Du skal selv kunne tilrettelægge daglige arbejdsopgaver, samtidig skal du være en del af hjemmehjælpsteamet, hvor du har en koordinerende funktion. Du skal være opsøgende i forhold til gældende retningslinjer.
 • Du skal kunne lide en travl arbejdsdag, tilsat ”rådighedsvagten”
 • Har en relevant sundhedsfaglig uddannelse og har solidt kendskab til primærsektor
 • Kørekort men igen betingelse
 • Erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation, hvor der er konstante forandringer og stilles krav til organisationen.
 • Du er synlig og faglig. At du kan lide at omgås andre mennesker og have en åben, involverende og anerkendende tilgang i relation til kollegaer, samarbejdspartnere, borgere og til deres pårørende.
 • Lyst og interesse for ældreområdet
 • God til kommunikation, både mundtligt og skriftligt
 • Ansvarsbevidst
 • Kan deltage i alle aktiviteter
 • Fleksibilitet og godt humør
 • Være med til at skabe et godt miljø for borgerne og et godt kollegialt samarbejdet

Vi tilbyder:
En arbejdsplads hvor udvikling medansvar og medindflydelse prioriteres højt.

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig, mandag til fredag kl. 7.30 til 15.30.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Bolig:
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 572/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 27. august 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos:
Lena Holm
Telefon: +299 366169
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.