FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skoler / Rådgivningscenter om Børn og Unge

Forvaltning for Børn og Skoler søger 2 Børne - og ungekonsulenter / job Nr. 557/18

Har du teoretisk viden om, og praktisk erfaring med pædagogik og læring? Kommuneqarfik Sermersooq søger to Børne- og ungekonsulenter til pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Rådgivningscenter om børn og unge/Misi er en del af Forvaltningen for Børn og Skole i hovedstadskommunen, Kommuneqarfik Sermersooq.
Misi spiller en vigtig rolle i Kommunens strategi om at fremme en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge.

I Misi arbejder vi konsultativt og ud fra et systemisk grundlag. Vores fornemste opgave er at bidrage til, at de voksne, som har ansvar for børnene, får tilstrækkelig viden og redskaber til at sikre børnenes læring, trivsel og udvikling. Vores kerneydelse er derfor pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og fagpersoner, som arbejder med børn og unge imellem 0-18 år. 

Som Børne- og ungekonsulent i Misi vil du blive del af en afdeling, hvor faglighed, samarbejde og god service vægtes højt.  Du vil få kolleger med forskellige faglige baggrunde, bl.a. psykologer, talepædagoger og andre Børne & Unge konsulenter med lærer eller pædagog baggrund. Din nærmeste leder vil blive Rådgivningschefen, som ydermere er den som du skal referere til,

Som Børne- og ungekonsulent skal du indgå i pædagogisk-psykologisk rådgivning sammen med kolleger fra forskellige faggrupper. Du vil skulle lave undersøgelse, og efterfølgende yde praksisnær rådgivning til Kommunens Institutioner og Skoler. Du vil ydermere skulle stå i spidsen for koordinering af ”Special undervisning”, som bliver tilbudt på Kommunens skoler. 

Geografisk er rådgivningsstaben placeret i Nuuk, men vi betjener hele Kommuneqarfik Sermersooq, der omfatter byer og bygder på både Grønlands øst- og vestkyst. Tjenesterejser kan derfor også indgå i jobbet.

Stillingen er ledig til besættelse per 1. september 2018 eller efter nærmere aftale. 

Ansvarsområde:

 • Pædagogisk psykologisk undersøgelser, rådgivning samt vurdering.
 • Yde praksisnær rådgivning til Kommuneqrafik Sermersooqs institutioner og skoler.
 • Stå i spidsen for koordinering af Specialundervisning, i samarbejde med Skole- og daginstitutions afdelingen, og Skolernes Rådgivningslærere.
 • Sammen med de øvrige ansatte i Misi, bidrage til faglig og organisatorisk videreudvikling.
 • Andre opgaver efter aftale med nærmeste leder.

Om dig

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du har en relevant uddannelse, fx en pædagogiskprofessionsbachelor eller en læreruddannelse. Gerne med en speciallæreruddannelse eller med kombination med en akademisk overbygningsuddannelse, fx cand.pæd.psyk, cand.pæd.soc. eller cand. Pæd. i generel pædagogik.
 • Du har stærke relationelle kompetencer og en god organisationsforståelse, som gør dig i stand til at arbejde på tværs af forvaltningens afdelinger.
 • Du kan overholde deadlines og er god til at følge op på opgaver.
 • Du har stærke kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt, og kan tilrettelægge og lede effektive møder.
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation, som er under udvikling
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er en stor fordel.

 Hvad kan vi tilbyde.

 • Et spændende arbejde med mange spændende udfordringer.
 • Gode kollegaer
 • Intern supervision.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Selvstændigt arbejde.
 • Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad samt at rejse til de øvrige byer og bygder på både vest- og østkysten.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

EJ BOLIG
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 557/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 21. august 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Laila S. Skytte
Telefon: +299 36 63 38
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.