FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Familie

Forvaltning for Børn og Familie søger en socialrådgivervikar / Job nr. 539/18

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engagerede socialrådgivervikar i tre måneder med mulighed for forlængelse til Familieafdelingen med tiltrædelse snarest efter aftale. Stillingen er placeret i anbragteteamet, som arbejder med anbragte børn og unge udenfor hjemmet.

Familieafdelingen varetager myndighedsområdet i arbejdet med kommunens borgere, og giver derfor rig mulighed for at gøre en forskel for vores medmennesker.
Afdelingen består af to teams. Det ene team arbejder med anbragte børn og unge udenfor hjemmet, mens der i det anden team arbejder med forebyggelse af anbringelser, hvor der er igangværende foranstaltninger i familien. I Familieafdelingen består af 9 medarbejdere.

Stillingen er fuldtidsstilling og har reference til afdelingslederen.

Stillingens indhold:
Vi søger en socialrådgivervikar til at indgå i Familieafdelingens opgaveløsning i samarbejde med dygtige kollegaer, eksterne samarbejdspartnere og borgere. Der er rig mulighed for at gøre en forskel og indgå i et tværfagligt miljø med kontinuerlig udvikling i fokus. Den primære opgave er sagsbehandling i det relevante team, du kommer til at indgå i.

Dine opgaver vil primært blive:

 • Sagsbehandling inden for teamets rammer
 • Kontakt til borgere og øvrige samarbejdspartnere
 • Tværfagligt samarbejde og sparring
 • Være med til implementer nye tiltag og metoder eks. Familierådslagning
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med Familieafdelingens øvrige medarbejdere. Vi ønsker desuden at styrke samarbejdet med de øvrige relevante forvaltninger, og eksterne samarbejdspartnere generelt, med henblik på at styrke den samlede indsats og service for borgerne.

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet socialrådgiver
 • Gerne erfaring med et eller flere områder
 • Kender relevant lovgivning
 • Evner til at indgå i konstruktiv og positiv dialog med målgruppe og kolleger
 • Er udviklingsorienteret

Afdelingen lægger desuden vægt på at du er:

 • Stabil og kvalitetsbevidst
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Gerne dobbeltsproget     

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Der tilbydes regelmæssig supervision, gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

EJ BOLIG
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 539/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 14. august 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Paninnguaq Kleemann
Telefon: +299 367287
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.