FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked / Handicap og Social Psykiatri / Botilbud

Medarbejdere søges til boenheder for psykisk handicappede i Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri, Nuuk / Job nr. 516/18

Kan du lide at arbejde indenfor handicap og socialpsykiatri området, og kan du lide at arbejde selvstændigt, med mulighed for selv at sætte dit præg på udviklingen, er det måske lige noget for dig at være ansat i et af vores botilbud for psykisk handicappede borgere i vores afdeling, under Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri i Nuuk området.

Boenheder i Nuuk, servicerer borgere med et vidtgående handicap som har behov for støtte til at den enkelte har mulighed for at bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. En vigtig del af denne støtte består i at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde, samt støtte til at kunne fungere socialt, kunne kommunikere og opleve størst mulig indflydelse på eget liv.

Som medarbejder er du kontaktperson for borgeren, og er ansvarlig for at støtte og ledsage borgerne i kontakten med samarbejdspartnere som bl.a. kan være: sygehus, sagsbehandlerne i kommunen, terapeut team, kriminalforsorgen, pårørende, fritidsaktiviteter m.m.

I boenhederne  bor der mellem 2- 6 beboere og personalet er ansat i skiftende vagter, samt hver anden weekend.

Arbejdsopgaverne er bl.a.:

 • At være med til at afdække borgerens fysiske, psykiske og sociale behov.
 • At støtte borgerne i deres udvikling i samarbejde med kolleger.
 • At støtte borgeren ud fra den kommunale handleplan og de pædagogiske handleplaner.
 • At observere borgerne og videregive observationer til relevante behandlings ansvarlige
 • At ledsage borgeren til fritidsaktiviteter m.m.
 • At du omsorgsfuldt og inkluderende, kan og vil støtte, guide og motivere borgeren til en aktiv og deltagende tilværelse både ude og inde.

Vi forventer at du:

 • Gerne har erfaring fra arbejde indenfor handicap og socialpsykiatrisk område.
 • Har gode samarbejdsevner, og kan arbejde selvstændigt og problemløsende samt kan indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Har overblik, og kan prioritere dine arbejdsopgaver
 • Tager initiativ til udvikling og nytænkning
 • Har en positiv indstilling og et godt humør
 • Er stabil og robust.
 • At du er ansvarsfuld i opgaveløsningen, og gerne tager ansvar.
 • Sætter den enkelte borger i centrum for eget liv.

Vi tilbyder dig

 • Engagerede og dygtige kolleger
 • Introforløb
 • Tillid
 • Ansvar
 • Medinddragelse
 • Undervisning og oplæring efter behov i huset
 • Sammenhold / samarbejde i hele huset
 • Tværfagligt samarbejde med kommune, sundhedsvæsenet m.m.
 • Et job med positive og imødekommende beboere, der i dagligdagen har brug for strukturerede rammer, støtte, guidning og aktiviteter, ude og      inde.
 • Et job med udfordringer og med mulighed for indflydelse på egne opgaver.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

EJ BOLIG
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 516/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 01. august 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Tina Bøgh Hedegaard
Telefon: +299 366087
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.