FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked / Handicap og Socialpsykiatri / Botilbud

Eqalugalinnguit 76b søger pædagog / job nr. 488/18

Kan du lide at arbejde indenfor handicap og socialpsykiatri området, og kan du lide at arbejde selvstændigt, og samtidig indgå i et tæt samarbejde med dine kolleger i en boenhed med 3 beboere, så kan vi tilbyde en spændende stilling hvor du i høj grad får mulighed for selv at sætte dit præg på udviklingen.

Stillingen som pædagog i vores botilbud, er et tilbud til borgere med et vidtgående handicap, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende og særlig støtte, hjælp og omsorg.

Som pædagog er du kontaktperson for borgeren, og er ansvarlig for at støtte borgeren i kontakten med samarbejdspartnere som bl.a. kan være: sygehus/ Distriktspsykiatrien, fysio- og ergoterapeuter i kommunen, borgerens sagsbehandler og eventuelt kriminalforsorgen.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være: 

 • At støtte den enkelte borgers mulighed for at bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner.
 • At være med til at vurdere borgerens funktionsniveau og hvilke fremtidige tilbud, der passer bedst dertil.
 • At sikre kontinuitet i borgerens behandlingsplan herunder for eksempel, den pædagogiske handleplan.
 • At støtte borgeren ud fra den kommunale handleplan.
 • At observere borgeren og videregiver observationer til relevante behandlings ansvarlige
 • At støtte borgeren i sin udvikling i samarbejde med det tværfaglige team.
 • At støtte, guide og træne praktiske færdigheder, såsom rengøring, indkøb, budget, kostvejledning, madlavning og personlig hygiejne.
 • At ledsage borgeren til fritidsaktiviteter m.m.
 • At du omsorgsfuldt og inkluderende, kan og vil støtte og guide borgeren til en aktiv og deltagende tilværelse.

 

Vi forventer at du:

 • Uddannet som pædagog
 • Har erfaring fra arbejde indenfor handicap og socialpsykiatrisk område, gerne med kendskab til pædagogiske handleplaner og miljøterapeutisk arbejdsmetode
 • Har gode samarbejdsevner, og kan arbejde selvstændigt og problemløsende samt kan indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Har overblik, og kan prioritere dine arbejdsopgaver
 • Tager initiativ til udvikling og nytænkning
 • Har en positiv indstilling og et godt humør
 • Er stabil og robust.
 • Er professionel og ansvarsfuld i opgaveløsningen.
 • Sætter den enkelte borger i centrum for eget liv.

Vi tilbyder dig

 • Engagerede og dygtige kolleger
 • Introforløb
 • Tillid
 • Ansvar
 • Medinddragelse
 • Undervisning og oplæring efter behov i huset
 • Sammenhold / samarbejde i hele huset
 • Tværfagligt samarbejde med kommune, sundhedsvæsenet m.m.
 • Et job med positive og imødekommende beboere, der i dagligdagen har brug for strukturerede rammer, støtte, guidning og aktiviteter, ude og inde.
 • Et job med udfordringer og med mulighed for indflydelse på egne opgaver.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

EJ BOLIG
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 488/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 24. juli 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Tina Bøgh Hedegaard
Telefon: +299 366087
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.