FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skole / Skole og Dagtilbud

Puiaq søger souschef / Job nr. 483/18

Puiaq er en integreret børneinstitution, der er fire stuer i alt, hvor vuggestueafdelingen er delt i 2 stuer med plads til 24 børn, og børnehaveafdelingen er ligeledes delt i 2 stuer med plads til i alt 40 børn. Personalenormeringen er på 16. Puiaq ligger ud mod havnen, der er stueplan og 1.sal, og et af Puiaq's kendetegn er, at der er en klatrevæg.

I Puiaq' årlige delmål for 2018 lægges der vægt på blandt andet brugen af vækstpædagogik, eksempelvis  tages der som udgangspunkt i børnenes egne ideer, hvor man kan lave aktiviteter under fælles ansvar, og personalet hjælper børnene til at lære og støtte dem til at være mere selvstændige, hvori også indgår, at personalet italesætter alt hvad de gør.

Et af Puiaq' mål er, at arbejde iht. ”Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, for at gøre barnet skoleklar, udvikle barnets muligheder, evner og psykiske og fysiske formåen og får kendskab til vores kulturelle baggrund.

Desuden lægger Kommuneqarfik Sermersooq vægt på, at De Syv Pricipper og Kammagiitta følges kontinurligt.

Vores forventninger/krav:

 • Uddannet som pædagog eller har en lignende uddannelse.
 • Har erfaring i nogle år som socialarbejder eller har erfaring som leder i en socialpædagogisk relateret institution.
 • Har gode samarbejdsevner, kan bevare overblikket i pressede situationer og evner at rådgive/vejlede kollegaer.
 • Der foretrækkes dobbeltsprogede (dk/grl.) til stillingen.

Souschefens generelle ansvar:

 • Souschefen er placeret i en stue som pædagog og har til opgave at rådgive og give værktøjer til de andre stuer i det pædagogiske arbejde og i samarbejde med lederen.

At sikre institutionens daglige drift og rutiner.

 • Formår at rådgive og vejlede kollegaer i det pædagogiske arbejde.
 • Kan være med til at planlægge madplaner.
 • Formår at rådgive/vejlede støttepersonerne i deres daglige arbejde og give dem værktøjer.
 • Kan være ordfører i forbindelse med forældremøder.
 • Formår at formidle informationer til forbrugerne
 • Kan være med til at lave årsbudgetter
 • Kan være med til at give ideer til institutionens opgaver.
 • Registrering af personalets mødetider.
 • Er ansvarlig for personalemøder og i forbindelse med pædagogisk relaterede møder.
 • Står for årsmål i det pædagogiske arbejde og evaluering af forgangne årsmål.
 • Souschefen har ansvaret for institutionen, når lederen ikke er til stede.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid

EJ BOLIG
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 483/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 


Ansøgningsfrist: 12. august 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Leder Birgithe E Larsen
Telefon: +299 366780
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.