FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Børn og Familier / Behandlingshjemmet Saqqarlernut

Pædagog til Behandlingshjemmet Saqqarlernut / Job. nr. 422/18

Kommuneqarfik Sermersooq søger en faglig stærk pædagog til Saqqarlernut i Nuuk.  Saqqarlernut er en dagtilbud for børn og unge i alder 6 – 18 år som har været udsat for alvorlige traumatiske oplevelser og har behov for hjælp til at bearbejde disse oplevelser til at kunne komme videre i livet. 

Stillingens indhold:
Som pædagog har du medansvar for barnets trivsel og dens udvikling. Du skal derfor varetage en lang række forskelligartet opgaver, herunder:

 • Medansvar for planlægning af arbejdet og pædagogiske aktiviteter i overensstemmelse med det enkelte barns behandlingsplan. 
 • Ansvar for almindelige daglige aktiviteter i huset.
 • Deltage i personalemøder og møder med sagsbehandler, skolen og andre samarbejdspartner.
 • Lektiehjælp.
 • Udarbejde statusrapport og evaluering.
 • Planlæge og deltage i kolonier, projekter, mv.

Vi forestiller os at:

 • Du er uddannet som pædagog eller har et godt erfaring i arbejdet med børn og unge.
 • Du har et indgående kendskab til børn der har været udsat for omsorgssvigt eller andre traumer.

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er stabil, sportiv, robust, aktivt, rummelig og handlekraftig.
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Kan arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret.
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre opgaveløsningen.
 • Er god til at samarbejde bredt.
 • At du er dobbeltsprogede (grl/dk).
 • Ansøger med kørekort foretrækkes.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et medansvar i en organisation i udvikling og forandring.
Vi lægger vægt på en solid introduktion til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet. 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation. 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

EJ BOLIG
Der kan ikke anvises bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 422/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 


Ansøgningsfrist: 24. Juli 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Cecilie Jeremiassen
Telefon: +299 367241
Mobil: +299 274112
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.