FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skole / Skole og Dagtilbud

Atuarfik Hans Lynge søger lærer til Ældstetrinnet / Job nr. 482/18

Atuarfik Hans Lynge er beliggende for enden af Nuuk by, i Qinngorput. Skolen ligger i et skønt naturområde med fjelde, vandfald og søer. Atuarfik Hans Lynge er nybygget moderne skole, der blev taget i brug ved skolestart 2011. Skolen rummer alle undervisningslokaler samt moderne inventarer og IT udstyr, som smartboard og whiteboard.

Skolen har 1.-10.kl, 3 spors i Yngstetrinnet og 2 spors i Mellemtrinnet og Ældstetrinnet.  Der er p.t. 508 elever og 41 lærere.

Der er et velfungerende personale, et positivt og dialogbaseret skole og hjem samarbejde og synlig og tydelig ledelse og gode forældre samarbejdsrelationer i hverdagen.

Vi forventer, at vore elever, lærere og forældre viser engagement, samarbejdsvilje og positivitet. Vi vægter forældresamarbejdet højt, ligesom vi vægter elevernes ansvarlighed for egen skolegang højt. Vi mener, at samarbejdet omkring eleverne - med alle samarbejdspartnere - skal have udgangspunkt i et ligeværdigt forhold og med respekt for hinanden.

Vi søger en lærer til Ældstetrinnet, der kan undervise i dansk, engelsk samt religion/filosofi.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til konstitueret skoleinspektør Malene Kongpetsak, tlf. nr.: 366451, e-mail:mako@sermersooq.gl eller viceskoleinspektør Laila Vivian Petersen, tlf.nr.: 366452, e-mail: lavp@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, fastsættes en prøvetid på 3 måneder. Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

EJ BOLIG
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 482/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 03. august 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Laila Vivian Petersen
Telefon: +299 366453
Skoleinspektør Malene Kongpetsak
Telefon: +299 366221
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.