FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skole / Rådgivningscenter om Børn og Unge (Misi)

Misi Søger Administrativtmedarbejder / Job Nr. 476/18

Rådgivningscenter om Børn og Unge (Misi) er en del af Forvaltningen for Børn og Skole i hovedstadskommunen, Kommuneqrafik Sermersooq. Misi spiller en vigtig rolle i Kommunens strategi om at fremme en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge.

I Misi arbejder vi konsultativt og ud fra et systemisk grundlag. Vores fornemste opgave er at bidrage til, at de voksne som har ansvaret for børnene får tilstrækkelig viden og redskaber til at sikre børnenes læring, trivsel og udvikling. Vores kerneydelse er derfor pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og fagpersoner, som arbejder med børn og unge i aldersgruppen imellem 0-18 år.

Personalet i Misi består af en Rådgivningschef, 5 psykologer, to tale/høre konsulenter og 4 børne- og unge medarbejdere (som enten har en lærer eller pædagog baggrund).  Vi lægger vægt på at værdsætte hinandens faglighed og forskelligheder, og har ydermere et fokus på, at Misi skal være et sted, hvor medarbejderne trives og er glade for at være. Vi arbejder ud fra en tillidsbaseret tilgang, hvor medarbejdernes ejerskab, indflydelse og ansvar i egne opgaver vægtes højt. I Misi har vi stort fokus på at være imødekommende og møde vores henvendere ”der hvor de er”. Misi søger en administrativ medarbejder, som vil være med til at sikre kvaliteten og udviklingen af Misi.

Stillingens indhold:
Misi søger en kontormedarbejder, som har flair for og lyst til at lave administrative opgaver. Du vil få ansvaret for at journaliserer alle vores indkommende henvendelser, og ydermere være den person, som besvarer skoler og institutioner på Deres henvendelser som omhandler ønske om Rådgivning mm.. Du vil blive et vigtig omdrejningspunkt for Misi´s øvrige ansatte, da dine arbejdsopgaver kommer til at dække bredt.  

Din baggrund kan eksempelvis være kontorassistent, eller have erfaring med lignende administrativ opgaveløsning fra andre arbejdspladser. Dog er det ikke et krav. Det vigtigste er at du er stabil, lærernem og pålidelig, da du vil få mulighed for oplæring og god introduktion til dine arbejdsopgaver.

Om dig:

 • At du eksempelvis er kontoruddannet, eller har en anden relevant baggrund eller erfaring. Dog er det vigtigst at du har gå på mod, er stabil, og ivrig for at lærer, da god oplæring vil blive givet til dig.
 • Kendskab til IT – Misi bruger primært SBSYS, Outlook, Word i vores dagligdag.  Der forventes ikke at du allerede har kendskab til SBSYS, men du skal være indstillet på at lærer det.
 • Administration af vores journaliseringssystem SBSYS, hvor indkommende post skal journaliseres.
 • Løbende holde vores papir arkiver á jour.
 • Diverse      korrespondance i Outlook/SBSYS – hermed mødekoordinering med vores henvendere.
 • Tage imod personlige og telefoniske henvendelser.
 • Skrive referat til interne møder.
 • Have et overordnet kendskab til medarbejdernes kalendere.
 • Kopiering og makulering af materiale.
 • Klargøring til møder mm.

Desuden skal du være forberedt på, at arbejdsbyrderne varierer og du skal kunne tåle at blive forstyrret i dit arbejde af andre små og større opgaver, der skal løses her og nu.

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er i besiddelse af humoristisk sans, godt humør, er fleksibel og initiativrig.
 • At du besidder høj grad af selvstændighed og at du i din opgaveløsning er selvforvaltende.
 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer.
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket og at du dermed er i stand til at være i en hverdag med forskelligartede opgaver.
 • At du har et positivt livssyn og en god energi og at du er i stand til at være i en hverdag med forskelligartede opgaver.
 • At du erimødekommende og åben over for alle typer af henvendelser, og er omstillingsparat.
 • At du er loyal overfor dine kolleger og Misi´s ledelse.
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret og er god til at samarbejde bredt.
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling.
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • At du er Dobbeltsproget (dansk/grønlandsk) og kan kommunikerer tydeligt skriftligt som mundligt.  
 • Ad. Hoc opgaver fra Rådgivningschefen.

Vi tilbyder:

 • En god arbejdsplads med gode kollegaer.
 • Du får stor mulighed for at arbejde selvstændigt og strukturerer dine arbejdsopgaver.
 • God oplæring af dine arbejdsopgaver, da vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

EJ BOLIG
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 476/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 19. juli 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Laila S. Skytte
Telefon: +299 36 63 38
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.