FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skole / Rådgivningscenter om Børn og Unge (Misi)

Misi søger Tale-høre pædagog/audiologpæd / Job nr. 460/18

Rådgivningscenter om børn og unge/Misi er den del af Forvaltningen for Børn og Skole i hovedstadskommunen, Kommuneqarfik Sermersooq. Misi spiller en vigtig rolle i kommunens strategi om at fremme en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge.

I Misi arbejder vi konsultativt og ud fra et systemisk grundlag. Vores fornemste opgave er at bidrage til, at de voksne, som har ansvaret for børnene, får tilstrækkelig viden og redskaber til at sikre børnenes læring, trivsel og udvikling. Vores kerneydelse er derfor pædagogisk psykologisk rådgivning til forældre og fagpersoner, som arbejder med børn og unge i aldersgruppen imellem 0-18 år.

Du vil som tale-høre pædagog i Misi blive en del af en afdeling, hvor faglighed, samarbejde og god service vægtes højt. Du vil få 11 kollegaer fordelt på faggrupperne psykologer, Børn og Unge medarbejdere, samt en anden tale-høre pædagog.

Du vil som tale-høre pædagog skulle indgå i pædagogisk psykologisk rådgivning sammen med kolleger fra forskellige faggrupper, når det omhandler sager med tale/høre/sprog problematikker. Din primære opgave er, at skulle udføre selvstændige PPR undersøgelser.

Geografisk er rådgivningsstaben placeret i Nuuk, men vi betjener hele Kommuneqarfik Sermersooq, der omfatter byer og bygder på både Grønlands øst- og vestkyst. Tjenesterejser kan derfor indgå i jobbet.

Ansvarsområde:

 • Pædagogisk psykologisk rådgivning og vurdering.
 • Udføre logopædisk udredning og vurdering, og i samarbejde med barnets omgivelse finde frem til praksisnære tiltag, der fremmer barnets udvikling, trivsel og læring.
 • Bidrage til faglig og organisatorisk videreudvikling sammen med de øvrige ansatte i Misi.
 • Andre opgaver efter aftale med nærmeste leder, som er Rådgivningschefen.

Om dig:

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Er fagligt velfunderet og har en relevant uddannelse som audiologopæd, diplomuddannelse i logopædi eller speciallæreruddannelse med tale-høre-specialerne.
 • Du har viden om, og gerne erfaring fra PPR-området.
 • Har kendskab til og erfaring med undervisningsmetoder, -teknikker og –materiale samt deres anvendelighed i forhold til børn med specifikke tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder.
 • Er indstillet på at arbejde med rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger og forældre.
 • Er indstillet på at arbejde med opkvalificering af fagfolk, bl.a. gennem oplægsvirksomhed og praksisnær rådgivning.
 • Har kendskab til og erfaring med undersøgelser og observationer af børn.
 • Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker og møde dem, hvor de er.
 • Kan arbejde selvstændigt.
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som er under udvikling.
 • Kenskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er en stor fordel.

Hvad kan vi tilbyde

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer, hvor der også er plads til videreudvikling af praksis og nytænkning.
 • Gode kollegaer.
 • Selvstændigt arbejde og teamsamarbejde.
 • Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad samt at rejse til de øvrige byer og bygder på både vest- og østkysten.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

EJ BOLIG
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 460/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 18. juli 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Laila S. Skytte
Telefon: +299 36 63 38
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.