FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skole / Rådgivningscenter om Børn og Unge (Misi)

Psykolog til Rådgivningscenter om Børn og Unge (Misi) / Job nr. 461/18

Brænder du for problemstillinger, som vedrører børn og unge? Kommuneqarfik Sermersooq søger en psykolog til pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Rådgivningscenter om børn og unge (Misi) er en del af Forvaltningen for Børn og skole i hovedstadskommunen, Kommuneqarfik Sermersooq. Misi spiller en vigtig rolle i kommunens strategi om at fremme en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge.

I Misi arbejder vi konsultativt og ud fra et systemisk grundlag. Vores fornemste opgave er at bidrage til, at de voksne, som har ansvaret for børnene, får tilstrækkelig viden og redskaber til at sikre børnenes læring, trivsel og udvikling. Vores kerneydelse er derfor pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og fagpersoner, som arbejder med børn og unge i aldersgruppen imellem  0-18 år.

Du vil som psykolog skulle indgå i pædagogisk-psykologisk rådgivning sammen med kolleger fra forskellige faggrupper. Derudover vil du også selvstændigt skulle arbejde med PPR undersøgelser af problematikker på hhv. individ-, gruppe og organisationsniveau. Du vil blive en del af en afdeling hvor faglighed, samarbejde og god service vægtes højt. Du vil selvfølgelig indgå i vores psykologgruppe, som foruden dig omfatter fire andre psykologer med et stærkt fagligt fællesskab.

Geografisk er rådgivningsstaben placeret i Nuuk, men vi betjener hele Kommuneqarfik Sermersooq, der omfatter byer og bygder på både Grønlands øst- og vestkyst. Tjenesterejser kan derfor også i jobbet.  Stillingen er ledig til besættelse efter aftale. Din nærmester overordnede er Rådgivningschefen i Misi.

Ansvarsområde:

 • Udføre pædagogisk-psykologisk rådgivning.
 • Udføre PPR undersøgelser og vurderinger, og i samarbejde med barnets omgivelse finde frem til praksisnære tiltag, der fremmer barnets udvikling, trivsel og læring.
 • Udarbejde psykolograpporter.
 • Bidrage til faglig og organisatorisk videreudvikling sammen med de øvrige ansatte i Misi.
 • Andre opgaver efter aftale med nærmeste leder, som er Rådgivningschefen.

Om dig
Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du er psykologuddannet, gerne med autorisation, dog ikke en betingelse.
 • Du har viden om, og gerne erfaring fra PPR-området.
 • Er indstillet på at arbejde med rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger og forældre.
 • Er indstillet på at arbejde med opkvalificering af fagfolk, bl.a. gennem oplægsvirksomhed og praksisnær rådgivning.
 • Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker og møde dem, hvor de er.
 • Kan arbejde selvstændigt.
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som er under udvikling.
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er en stor fordel.

Hvad kan vi tilbyde.

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer.
 • Gode kollegaer.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Selvstændigt arbejde og teamsamarbejde.
 • Mulighed for supervision, herunder til opnåelse af autorisation.
 • Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad samt at rejse til de øvrige byer og bygder på både vest- og østkysten

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

EJ BOLIG
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 461/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 


Ansøgningsfrist: 18. juli 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Laila S. Skytte
Telefon: +299 36 63 38
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.