FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltningen for Børn og Skoler / Daginstitutioner

Søger Pædagog til Apisseq / Jobnr. 454/18

Apisseq er en integreret daginstitution med 69 børn, vi søger en pædagog.

Apisseq er aldersintegreret, med 12 børn på hver af vores 2 vuggestue og 15 børn på hver af vores 3 børnehavestuer. Din daglige placering vil være hos Qajaasat, som er stuen med børn fra 5-6 år.

Institutionens formål:

 • At børnene, oplever en sammenhængende tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde.
 • Give plads til initiativ

Apisseq er åben i hverdagene fra kl. 7-17

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog, med fokus på det faglige.
 • Har lyst til at skabe kreativt miljø for børnene.
 • Tør tage ansvar.
 • Tør tage initiativ.
 • Har overblik.
 • Er ærlig
 • Vil samarbejde på tværs i huset.
 • Fokus på overgang mellem børnehave og skole

Apisseq tilbyder:

 • Plads til forskellighed.
 • Tiltro til du er voksen og kan tænke selv.
 • En institution med lyst til udvikling.
 • En varieret hverdag. 

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest . I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal  derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, nnår kommunen har modtaget børneattesten fra rigspolitiet.

Ansættelsen sker under forudsætning af tilfredsstillende børneattest, som indhentes af Kommuneqarfik sermersooq.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold vil være i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands landsstyre og N.P.K

Interesserede kan se overenskomsten på følgende hjemmeside: www. Kanukoka.gl under emnet ”personale og arbejdsmiljø”

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 454/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 21. august 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Leder Jesper Andersen
Telefon: +299 366820
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.