FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltningen for Børn og Skoler / Daginstitution

Barne- eller Socialhjælper til integreret daginstitution Pingajeqqad Tasiilaq / Job nr. 419/18

Integreret daginstitution Pingajeqqad søger en barne- eller socialhjælper til tiltrædelse snarest eller efter aftale.  

Arbejdsugen er på 40 timer.

Pingajeqqad er normeret til 88 børn som er fordelt 40 børnehavebørn til 3-6 årige og 48 vuggestuebørn til 0 til 2 årige, med henholdsvis 2 børnehavestuer og 4 vuggestue stuer.
Personalenormeringen er på 22. 

Institutionerne har åben mandag til  fredag fra kl. 7.00 til 17.00  

Vi forventer, at du er:

  • Uddannet barne- eller socialhjælper eller tilsvarende
  • Er nærværende og rollemodel overfor børn
  • At du er vågen overfor enkelte børns behov     
  • At du er ærlig og åben
  • Samarbejdsvillig overfor forældre, kolleger og børn
  • At du som ansat er åben overfor udvikling og er engageret og er villig til at dele
  • At du er loyal overfor den principiel lov og har viljen til at udvikle børn

Vi tilbyder:

  • Igennem god ledelse, mulighed for at skabe en personalegruppe, som er i stand til at engagere, aktivere og målrettet den pædagogiske udvikling i arbejdet og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence, som vægtes højt.
  • Igennem god ledelse, mulighed for at skabe et arbejdsmiljø, hvor de positive relationer spiller en stor rolle og hvor børn og voksne ses som ligeværdige medspillere.
  • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske arbejde

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Der vil være 3 måneders prøvetid ved ansættelsen.

Bolig:
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 419/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

For yderligere oplysninger om stillingen rettes til aldersintegreret institutionsleder Ane Kuitsé, telefon: 36 78 48, e-mail: ak@sermersooq.gl


Ansøgningsfrist: 28. juni 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos:
Leder Ane Kuitse
Telefon: +299 367822
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.