FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / forvaltningen for Børn og Skoler / Skole og Dagtilbudsafdelingen

Søger Støtteperson til Umiaq / Pakkut / Jobnr. 366/18

Skole og Dagtilbudsafdelingen i Nuuk søger støttepersoner til børn med særligt behov.

Stillingen er i Umiaq/ Pakkut.

Præsentation af institutionen
Umiaq/Pakkut er en daginstitution/Specielinstitution, som er fordelt til 2 afdelinger, 2 børnehavestuer, som er normeret til 20 børn hver stue. Umiaq/Pakkut ligger i Nuussuaq og har en legeplads udenfor som børn kan lege i.
Vores børn er på 3-6 år og specialafdelingen på 6-12 år. Hver stue har 3 personaler.
Personalenormering er 18 som er: 1 leder, 1 souschef, 1 pædagog, 2 Barne- og socialmedhjælper, 2 medhjælper, 10 støttepersoner, 1 køkkenassistent, 1 rengøringsdame.
Afdeling Pakkut er specialinstitution, børn som har ADHD og autisme. Som er fordelt 2 stue, som er normeret til 5 handicappede børn, handicappede børn har støttepædagoger/ støtterperson.

Vi forventer at du:

  • Er uddannet pædagog eller tilsvarende
  • Har pædagogiske evner, empatisk og er omsorgsfuld
  • Har kendskab til autist ADHD og har erfaringer
  • Er god til at samarbejde med relevante personer omkring opgaven
  • Er klar og tydelig i din kommunikation
  • Er tålmodig, initiativrig og ansvarlig
  • Kan arbejde selvstændigt
  • At udarbejde ½ års rapport 2 gange årligt og en pædagogisk handleplan under vejledning.
  • At du kan samarbejde tæt med de respektive forældre.

Da vi ønsker en bred ansøgerskare som muligt, opfordrer vi både mænd og kvinder til at ansøge.

Vi kan tilbyde:

- Et område der er i en fremadrettet udvikling

- Deltage til vores pædagogiske temadage

- Sparring med kollegaer

- Månedlige møder med støttepersons kollegaer

- Daglig sparring/ supervision af lederen på daginstitutionen

- Faglig sparring/ supervision af pædagogisk konsulenten.

Børneattest
Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Kommuneqarfik Sermersooq.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der kan ikke anvises bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr.366/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 
Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 28. juni 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Leder Dia Fly
Telefon: +299 366890
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.