FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skole / Daginstitution

Genopslag / Pædagog til Integreret daginstitution Puiaq / Job nr. / 412/18

Puiaq er en integreret daginstitution. Der er plads til 24 børn i vuggestuen. I børnehaven er der plads til 40 børn, normeringen er på 15 ansatte inklusive rengøringsassistenten, derudover er daginstitutionen åben for at modtage børn med særlige behov.

Vi flyttede ind i vores nye daginstitution i april måned 2007. Vi forventer, at du vil gøre din indflydelse gældende i forhold til at videreudvikle driften af Puiaq. Puiaq har åbent 8 timer om dagen fra 7:00 - 17:00.

I forbindelse med udviklingen af Puiaq er vi begyndt med at gøre mere brug af de 7 pædagogiske principper, ligesom vi også kører projekt Kammagiitta. Men det vigtigste udgangspunkt i vores daglige arbejde er lov nr. 16 af den 3. december 2012, som vi forventer, at du også har viden om.

Principielle aktiviteter for børn og meningsfyldt og indholdsrig udvikling for barnet er udgangspunktet for udvikling af børn i forhold til barnets alder, i den forbindelse bruges Tras og Rabu til at vurdere barnets udviklingsmæssige status i nært samarbejde med myndighedsindehavere til barnet (forældre, plejeforældre), vi forventer, at du vil være en aktiv medspiller i den forbindelse.

Årsplanen er det røde tråd i vores arbejde, denne plan bliver formuleret af alle ansatte, derudover bliver myndighedsindehavere til barnet involveret i arbejdet, det får vi planen til opgave at planlægge fælles aktiviteter for forældrene, vi finder det derfor vigtigt, at brugerne også er en fast partner i forhold til Puiaqs udvikling.

Derfor finder vi arbejdsmiljø som noget meget centralt på vores arbejdsplads - vi skal i Puiaq være fysisk og mentalt solide, ansvarsbevidste, omsorgsfulde, samarbejdsvillige og evne at være med til at løse opgaverne og i forhold til barnet skal personalet have vilje til at arbejde for, at barnet bliver bevidst om medbestemmelse og være med til at udvikle barnet. 

I forhold til stillingen forventer vi, at du er åben i forhold til pædagogiske tiltag og at du aktivt deltager i drøftelser af disse ligesom vi også forventer, at du som pædagog er ansvarsbevidst, det er derfor nødvendigt, at du har en pædagogisk uddannelse. Du skal kunne påtage dig ansvarsområder i lederens og stedfortræderens fravær. Du skal være stabil og tage aktiv del i udviklingen i Puiaq.

I Puiaq følger vi regler i forhold til personale og kost. Vi har en velfungerende, aktiv og årvågen forældrebestyrelse.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 412/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 27. Juni 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Leder Birgithe E Larsen
Telefon: +299 366780
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.