FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skoler / Daginstitutioner

Vuggestuen Timmiaaqqat søger 2 pædagoger / Job nr. 404/18 / Genopslag

Vi søger en kollega med til børnehaven, der ønsker at bidrage med tryghed, omsorg og nærvær.

Timmiaaqqat er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år, med 36 vuggestuebørn fordelt på 3 stuer, 64 børnehavebørn fordelt på 4 stuer. Hver stue består af hver stue med 1 pædagog, 1 barne/socialmedhjælper og 1 medhjælper. Derudover er der køkkenassistent, medhjælper og rengøringsdame.

Vi søger en kollega, der skal indgå i teamet. Det er derfor vigtigt, at du har interesse for de 3-6 årige. Vi lægger vægt på tryghed, omsorg og nærvær, som er vigtig for børn, og vi gør en indsats for at være ajour med den viden 3-6 årige-området.

Selvom du har base i børnehaven, er du ansat i Timmiaaqqat og skal være omstillingsparat i forhold til, hvor i huset du arbejder.

Vi forventer af dig:
-
at du møder det enkelte barn omsorgsfuldt med empati og respekt.
-
at du samarbejder med både kollegaer og forældre.
-
at du sammen med dine kollegaer medvirker til pædagogiske tiltag.
-
at du kan og vil arbejde ud fra vores profil.
-
at du kan arbejde med alle børnegrupper fra 0-6 år.
-
at du er loyal overfor de beslutninger, vi tager.
-
at du er stabil, fleksibel og tålmodig.

Vi kan tilbyde dig:
-
en gruppe af dejlige børn.
- kollegaer og leder, der gerne vil samarbejde og hjælpe dig godt i gang.
- kollegaer, der er positive og har stor humoristisk sans.
- et fagligt stærkt hus.
- en forældregruppe, der er lydhøre og interesseret i deres børns hverdag.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 404/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 26. juni 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Leder Juliane G. Dalager
Telefon: +299 366870
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.