FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltningen for Børn og Skoler / Skoler

Søger Viceinspektør til Tasiilami Adivarpi / Jobnr. 402/18

Viceskoleinspektør søges til Tasiilami Alivarpi

Vi søger fremtidens leder, er du den rigtige?

Tasiilami Alivarpi er en trindelt skole med godt 430 elever og 56 engagerede lærere beliggende på Grønlands østkyst.

Skolen omfatter børn fra 1. – 10. kl. Den er inddelt i 3 trin: Yngstetrinnet fra 1 – 3. kl., Mellemtrinnet fra 4.- 7. kl. og Ældstetrinnet fra 8. –10. kl. og flere specialklasser.

Vi tilbyder en skole i udvikling, gode kollegaer, fantastiske børn, en travl arbejdsplads og kollegial opbakning.

Du vil indgå i et ledelsesteam bestående af 1 skoleinspektør, 2 viceinspektører og 3 afdelingsledere, derudover har skolen også det overordnede ledelsesansvar for de 5 bygdeskoler og et skolehjem.

Kvalifikationer:

 • Du er indstillet i at påtage sig selvstændigt ledelsesansvar
 • Du vil medvirke til at udvikle en afdelingsopdelt skole både pædagogisk og organisatorisk
 • Du er åben og loyal og god til at skabe relationer
 • Du har erfaring med brug af edb
 • Du har overblik, kan træffe beslutninger, planlægge, tilrettelægge og uddelegere opgaver
 • Du kan arbejde målrettet
 • Du er dobbeltsproget grønlandsk / dansk.

Vi tilbyder:

 • Lederudviklingsforløb
 • Oplæring
 • Faglig sparring
 • Dygtige kollegaer
 • Et stærkt ledelsesteam

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende Overenskomst mellem Naalakkersuisut og
Ilinniartitsisut meeqqat atuarfianneersut kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, fastsættes en prøvetid på 3 måneder.
Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler. 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 402/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV. 


Ansøgningsfrist: 27. juni 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos:
Nukannguaq Kristiansen
Telefon: +299 367812
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.