FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked / Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri

Søger daglig leder for Boenheden / Job nr. 403/18

Er du sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannet og har du ledererfaring, så er det måske netop dig, vi står og mangler som daglig leder for boenhederne, under Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri.

Boenhederne ligger fordelt i 3 afdelinger, i henholdsvis, Nuussuaq 13+15, Eqalugalinnguit 76a+b og i Aqqusinersuaq 13, (Junges hus)

I de 3 døgnbemandede afdelinger bor 18 borgere i alderen 18-66 år, som er omfattet af handicapforordningen. Personalegruppen udgør samlet ca. 22 faste medarbejdere, derudover et antal vikarer.

Boenheder i handicap og socialpsykiatriafdelingen servicerer borgere med psykisk handicap, som har behov for støtte til at bevare, forbedre og udvikle deres psykiske og sociale, samt praktiske færdigheder. En vigtig del af denne støtte består i at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde, samt støtte til at kunne fungere socialt, kunne kommunikere og opleve størst mulig indflydelse på eget liv.

Medarbejderne i boenhederne er kontaktpersoner for beboerne, og som udover at yde støtte, hjælp og omsorg i dagligdagen, også er ansvarlige for at støtte borgerne i kontakten med samarbejdspartnere som bl.a. kan være: pårørerende, sygehus/ Distriktspsykiatrien, fysio- og ergoterapeuter i kommunen, samt beboerens sagsbehandler.

Som Daglig leder for boenhederne, vil dine primære funktioner være, daglig ledelse af afdelingerne, som omfatter personaleledelse og sikring af den daglige drift, dette i samarbejde med Afdelingsleder for Botilbud, som vil være din nærmeste leder. Dit kontor vil være i Aqqusinersuaq 13, tæt på dine medarbejdere der.

Der ud over vil din opgave bl.a. være at:

 • kvalitetssikring samt implementering og koordinering af nye tiltag og arbejdsopgaver i afdelingen.
 • Mødeleder i de enkelte afdelinger, at holde MUS, syge og omsorgssamtaler med medarbejdere.
 • I et tæt samarbejde med medarbejdere og borgere, at planlægge, tilrettelægge og koordinere arbejdsopgaver i afdelingen.
 • At igangsætte og vedligeholde at borgernes pædagogiske handleplaner, behandling og træningsplan bliver udført.
 • Supervision og faglig vejledning af personale.
 • At budgetterne holdes inden for den politisk godkendte ramme.
 • At have rådighedsvagt.

Vi forventer følgende faglige kompetencer:

 • At du har en sundhedsfaglig/pædagogisk grunduddannelse
 • Du har mod på ledelse og gerne ledelseserfaring
 • At du har kendskab til budget og budgetopfølgning
 • At du gerne har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • At du har kendskab til offentlig administration og formår at sætte dig ind i relevant lovstof

Vi forventer følgende personlige kompetencer:

 • Du har personlig integritet og gennemslagskraft og tør stå fast på fagligt funderede afgørelser, også når du bliver mødt af modstand
 • Du er robust, arbejdsom og handlekraftig.
 • Du har vilje og evne til at arbejde loyalt, dedikeret og resultatorienteret.
 • Du har vilje og evne til at udvikle eget lederskab, til teamsamarbejde
 • Du har en respektfuld, anerkendende tilgang til andre (medarbejdere, kolleger, samarbejdspartnere m.m.)
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.
 • At du har gode kommunikationsevner og anser åbenhed og borgerinddragelse og medarbejderinvolvering som en naturlig arbejdsmetode til i fællesskab at skabe bedre løsninger
 • At du er vedholdende.
 • At du har overblik og kan prioritere opgaverne.
 • At du har beslutningskraft
 • At du kan føre kommunens værdier med respekt, ansvar og udvikling ud i praksis

Vi tilbyder:

 • Engagerede medarbejdere
 • Introforløb
 • Tillid
 • Ansvar
 • Medinddragelse
 • Et job med udfordringer og med stor indflydelse på egne opgaver
 • Muligheden for at være med til at udvikle boenhederne
 • En hverdag, hvor ikke to dage er ens
 • Gode muligheder for sparring med andre lederkolleger
 • Tæt samarbejde og sparring med afdelingsleder
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

(EJ BOLIG)
Der er ikke bolig til stillingen. 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 403/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 25. juni 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Tina Bøgh Hedegaard
Telefon: +299 366087
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.