FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skoler

Souschef søges til Vuggestue Amaat / Job nr. 380/18 / Genopslag

Vuggestuen Amaat har plads til 35 børn i alderen fra 0 til 2 år. 12 ansatte er fordelt på følgende måde: leder, stedfortræder, 2 pædagoger, 3 barne- og socialhjælpere, 3 stuemedhjælpere, 1 rengøringsassistent og 1 køkkenassistent. 

Vuggestuen har åben fra kl. 07.00 - 17.00 og ligger på Adolf Jensensvej (Fiskerbyen) i midtbyen.

Du er uddannet som pædagog og er interesseret i at arbejde med børn. Du er faglig bevidst, åben og omstillingsparat. Du er god til at lytte til børnenes budskaber.

Du er ikke afventende men god til samarbejde og du lægger stor vægt på godt arbejdsmiljø og du er indstillet på at deltage i at skabe og bevare en god arbejdsmiljø.

Vi forventer at

 • Du er uddannet som pædagog.
 • Du er ansvarsbevidst
 • Du er loyal overfor ledelsen.
 • Du kan påtage dig ansvar når lederen ikke er til stede
 • Du er åben og tillidsfuld
 • Du vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang.
 • Du er positiv og rummelig i forhold til dine omgivelser.
 • Du er faglig bevidst og gerne erfaring fra vuggestue.
 • Du kan formulere og dokumentere pædagogisk praksis omkring de enkelte børn.
 • Du lægger rigtig stor vægt på forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere omkring barnet.
 • Du deltager i det pædagogiske udviklingsarbejde i daginstitutionen og kan medinddrage dine kollegaer.
 • Du skal være god til at lytte og samtidig kunne give udtryk for hvad du mener.
 • At du som os har et værdigrundlag der vægter tryghed, udvikling og anerkendelse.
 • Du er glad for småbørn og har mod på at være med til at udvikle

Det vil være dejligt hvis du

 • Har lyst til at være med til at komme med dine ideer til en ret ny institution der endnu ikke har noget ”plejer”.
 • Er dobbeltsproget.
 • Det vil være dejligt hvis du synes at tryghed, nærvær, respekt, samarbejde, leg og udvikling, er vigtig i arbejdet med det enkelte barn og dets forældre.
 • Vil være med til at opkvalificere det ufaglærte personale.
 • Dejligt hvis du har andre kompetencer, noget du vil dele med os andre.
 • Har særlige ressourcer indenfor musik, sang, motorik eller andre kreative områder. 

Vi kan så herfra tilbyde

 • Et lederteam der brænder for denne dejlige institution og som er i gang med at skabe og udvikle nogle rigtig gode rammer, med liv og udvikling for både børn, forældre og personale.
 • En arbejdsplads hvor vi er bevidste om at vi er ansat som personale af Kommuneqarfik Sermersooq for at varetage opgaven der hedder at give et pædagogisk udviklende dagtilbud til alle 35 børn og samarbejde med barnets forsørgere heromkring.
 • Praktisering af accepterende pædagogik
 • Masser af energi, gåpåmod og positive tanker.
 • En personalegruppe der bruger direkte kommunikation og hvor udfordringer løses.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 380/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 22. juni 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Najaaraq Mølgård
Telefon: +299 366745
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.