FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltninge for Børn og Familie / Afdelingen for Myndighed og Børnehjem

Søger socialrådgivere til Den Fælles Visitation / Job nr. 332/18

Kommuneqarfik Sermersooq søger socialrådgivere til Undersøgelsesteamet i Den Fælles Visitation. Den Fælles Visitation er en del af Myndighedsområdet for Børn og Familie som varetager myndighedsområdet i arbejdet med kommunens borgere, og giver derfor rig mulighed for at gøre en forskel for vores medmennesker.

Den Fælles Visitation består af et undersøgelsesteam og handicapteam. Stillingerne er placeret i undersøgelsesteamet, hvor hovedopgaverne er udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser og handleplaner.

Stillingen er fuldtidsstilling og har reference til afdelingslederen.

Du kan finde flere oplysninger om os på: https://sermersooq.gl/da/forvaltning/boern-familie

Stillingens indhold:
Vi søger flere socialrådgivere til at indgå i undersøgelsesteamets opgaveløsning i samarbejde med dygtige kollegaer, eksterne samarbejdspartnere og borgere. Der er rig mulighed for at gøre en forskel og indgå i et tværfagligt miljø med kontinuerlig udvikling i fokus. Den primære opgave er sagsbehandling i forbindelse med udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser og handleplaner i henhold til lovgivningen. Der vil desuden være mulighed for at indgå i socialvagten.

Dine opgaver vil primært blive:

 • Udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser
 • Udarbejdelse af handleplaner
 • Kontakt til borgere og øvrige samarbejdspartnere
 • Tværfagligt samarbejde og sparring
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i Den Fælles Visitation. Vi ønsker desuden at styrke samarbejdet med de øvrige relevante forvaltninger, og eksterne samarbejdspartnere generelt, med henblik på at styrke den samlede indsats og service for borgerne.

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet socialrådgiver
 • Gerne erfaring med børne- og familieområdet
 • Kender relevant lovgivning
 • Evner til at indgå i konstruktiv og positiv dialog med målgruppe og kolleger
 • Er udviklingsorienteret

Vi lægger desuden vægt på du:

 • Er stabil og kvalitetsbevidst
 • Er struktureret i dit arbejde
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Der tilbydes regelmæssig supervision og gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst , AK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 332/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV. 


Ansøgningsfrist: Løbende
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Marlene Krogh
Telefon: +299 367282
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.