FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked / Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri

Genopslag - 1 Pædagog til boenhed i Nuuk og Nuussuaq / job nr. 325/18

1 pædagog søges til boenhed, i Nuuk og Nuussuaq, i Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri:

Kan du lide at arbejde indenfor handicap og socialpsykiatri området, og kan du lide at arbejde selvstændigt, og samtidig indgå i et tæt samarbejde med dine kolleger i en boenhed med 5 beboere, så kan vi tilbyde en spændende stilling hvor du i høj grad får mulighed for selv at sætte dit præg på udviklingen.

Stillingen som pædagog i vores botilbud, er et tilbud til borgere med et vidtgående handicap, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende og særlig støtte, hjælp og omsorg.

Som pædagog er du kontaktperson for borgeren, og er ansvarlig for at støtte borgeren i kontakten med samarbejdspartnere som bl.a. kan være: sygehus/ Distriktspsykiatrien, fysio- og ergoterapeuter i kommunen, borgerens sagsbehandler og eventuelt kriminalforsorgen.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • At støtte den enkelte borgers mulighed for at bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner.
 • At være med til at vurdere borgerens funktionsniveau og hvilke fremtidige tilbud, der passer bedst dertil.
 • At sikre kontinuitet i borgerens behandlingsplan herunder for eksempel, den pædagogiske handleplan.
 • At støtte borgeren ud fra den kommunale handleplan.
 • At observere borgeren og videregiver observationer til relevante behandlings ansvarlige
 • At støtte borgeren i sin udvikling i samarbejde med det tværfaglige team.
 • At støtte, guide og træne praktiske færdigheder, såsom rengøring, indkøb, budget, kostvejledning, madlavning og personlig hygiejne.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog, eller tilsvarende. 
 • Med erfaring fra arbejde indenfor handicap og socialpsykiatri området, gerne med kendskab til pædagogiske handleplaner og miljøterapeutisk arbejdsmetode
 • Har gode samarbejdsevner, og kan arbejde selvstændigt og problemløsende, samt at du kan indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Har overblik, og kan prioritere dine arbejdsopgaver
 • Tager initiativ til udvikling og nytænkning
 • Har et positivt sind og humor.
 • At du er robust, stabil og rummelig og har en anerkendende indstilling til dine medmennesker.

Vi tilbyder dig:

 • Et job i en afdeling med højt fagligt niveau
 • Glade og dygtige kollegaer
 • Et job med glade og motiverende beboere, der i dagligdagen har brug for strukturerede rammer og aktiviteter
 • Et udfordrende job med mulighed for indflydelse på egne opgaver
 • Samarbejde på et tværfagligt plan
 • En spændende og åben arbejdsplads

Skiftende vagter, samt weekend vagtturnus, må påregnes.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 325/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 30. maj 2018
Tiltrædelse: Efter Aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Tina Bøgh Hedegaard
Telefon: +299 366087
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.