FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltninge for Børn og Familie

Søger Fagchef til Afdeling for Foranstaltning for børn og familier / Job nr. 309/18

Stillingens indhold: Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Fagchef til Foranstaltningsområdet for børn og familier med tiltrædelse 01.06.2018 eller snarest derefter.

Fagchefen har det overordnede økonomiske, faglige, planlægningsmæssige og opfølgningsmæssige ansvar for sit område.

Fagchefen har desuden det overordnede ansvar for samarbejdet med Myndighedsområdet, andre forvaltninger samt eksterne samarbejdspartnere for behandlings, forebyggende og foranstaltningsområdet.

Sikre de politiske pejlemærker indenfor området udvikles, operationaliseres og implementeres i forvaltningen

Sikre et godt fokus på fælles strategier i Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivik/Forvaltning for Børn og Familier/MI i samarbejde med direktøren, forvaltningens anden fagchef, stabschefen og medarbejdere

Sammen med resten af chefgruppen af MI, arbejde målrettet for at styrke ledelseslaget i forvaltningen.

Leder for Afdelingsledere indenfor foranstaltningslederne for;
BFC Tasiilaq, BFC Paamiut, Ungerådgiverne, Saqqarlernut, Familiehus i Nuuk og i Tasiilaq, Plejefamilieområdet, Støttepersoner, Ergo-og Fysioterapeuter, rejsende behandlere, kriseberedskab m.v.

Forventninger til ansøgere:

  1. Lederuddannelse og ledelseserfaring, herunder ledelse i en politisk styret organisation
  2. Uddannelse som Socialrådgiver med behandlingsmæssig efteruddannelse, Socialpædagog med behandlingsmæssig efteruddannelse eller psykolog er et krav
  3. Faglig indsigt i det socialfaglige, pædagogiske og behandlingsfaglige område.
  4. Indsigt i de forskellige behandlingsmetoder, således at der kan visiteres til det rette behandlingstilbud
  5. Dokumenteret kompetence til at varetage udvikling og drift af et stort og komplekst ledelsesområde
  6. Kompetence til at lede gennem ledere og derved skabe bæredygtige forandringer på sit ledelsesområde
  7. Evne til at koordinere forskellige faggrupper og få dem til at samarbejde

Det er nogen af opgaverne, der kan indhentes en  Stillings- og funktionsbeskrivelse

Vi lægger desuden vægt på:
Overordnet ansvar for budget- og økonomi inden for den politiske bevillingsramme. Sikre at budgetopfølgningerne er på plads hvert kvartal, i samarbejde med stabschef i forvaltningen Sikre faglig udvikling af området, så der er fokus på helhedstænkning og forebyggende tidlig indsats og forebyggende foranstaltninger. Sikre fokus på barnets tarv, herunder barnets ret til beskyttelse, udvikling og inddragelse. Sikre fokus på inddragelse af barnets netværk. Sikre at de politiske målsætninger realiseres.

Sikre kompetenceudvikling for medarbejdere, så der skabes synergi mellem medarbejdere, faglig kompetence og faglige opgaver

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.  

Løn og ansættelsesvilkår:
Fagchefstillingens lønplacering er under forhandling, og der kan evt. ansættes som tjenestemand såfremt der kan påvises tidlige ansættelse i sådanne stilling tidligere.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

(EJ BOLIG)
Der er ikke bolig til stillingen. 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 309/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 29. maj 2018
Tiltrædelse: Efter Aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Martha L. Olsen
Telefon: +299 367322
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.