FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked

Instruktør til Vejlednings- og Motivationsforløb til Majoriaq Nuuk, Kursuscentret / Job nr. 218/18

Majoriaq Nuuk i Kommuneqarfik Sermersooq søger dygtig og engageret instruktør til vores Kursuscenter med tiltrædelse 1. maj 2018 ellers snarest muligt derefter.

Majoriaq Nuuk er et job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter, og er en sammenlægning af det tidl. Jobcenter Nuuk, det tidl. Piareersarfik, samt tidl. Piorsaavik.

Stillingens indhold:
Vi søger en instruktør, som med stor troværdighed er i stand til, at indgå i vores arbejde med vejlednings og motivationsforløb; dette med særlig fokus på samarbejdet med de arbejdspladser, som modtager vores borgere i arbejdsevneprøvning, jobtræning, samt andre former for ordninger på det rummelige arbejdsmarked. Der arbejdes med en helhedsbetragtning, hvor den indledende visitering, kursusforløbene og den efterfølgende indslusning på arbejdsmarkedet ses i én og samme sammenhæng. Udover stillingens hovedindhold, som det er beskrevet her, vil der forekomme ad hoc opgaver i Majoriaq regi.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med instruktørkollegaer, de øvrige medarbejdere i Majoriaq Nuuk, samt Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked. Nærmeste leder er Suni á Dalbø Teamleder for Job & Vejledning i Majoriaq Nuuk.

 Forventninger til ansøgere:

 • Vejleder/instruktørbaggrund
 • Relevant uddannelse/erhvervserfaring
 • Socialfaglig indsigt og forståelse

Vi lægger desuden vægt på:

 • Menneskelig rummelighed
 • Godt overblik og procesforståelse
 • Stærke relationelle kompetencer
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Systematisk og struktureret
 • Robust personlighed og ”overskudsagtig”
 • Kunne håndtere opgavernes kompleksitet og omfang
 • Dobbeltsprogede ansøgere (gl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job i en ambitiøs organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring, samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 218/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 26. april 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Suni á Dalbø
Telefon: +299 368046
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.