FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skoler

1 Barne - og Socialhjælper til AKO Illu / job nr. 167/18

1 Barne- og Socialhjælper til AKO Illu på Radiofjeldet

AKO Illu er pasnings tilbud for børn på 1-3 kl. efter skoletid og er normeret til 110 børn. Ansættelse 01.04.2018 eller efter aftale.

Åbningstiden er 7:00 – 17:00

Afdelingen består p.t. af 12 medarbejder
Stillingen  et fuldtidsstilling.

Du kan finde flere oplysninger om os på:www.sermersooq.gl /fritid / Illu

Vi prioriterer:

 • At AKO Illu skal være attraktiv.
 • At børnene skal være trygge og dermed værne om tryg opvækst.
 • At der er åbent og positiv samarbejde mellem Illu, børn, forældre og skolen.
 • At medarbejderne er åbne og er nærver overfor børn.

At give børnene gode oplevelser i løbet af dagen.

Vi forventer at:

 • Du er uddannet barne/socialhjælper
 • Du har naturlig lyst til at arbejde med børn.
 • Du er fagligt kompetent og har profesionel tilgang til dit arbejde.
 • Du er rummelig og omstillingsparat.
 • Du er lydhør overfor børn, personale og forældre.
 • Du er i stand til at planlægge aktiviteter spontant ud fra børnenes interesser.
 • Du er aktiv og en god kollega der værdsætter en god arbejdsplads og som spiller aktiv med tilblivelsen af denne.
 • Du har erfaring med at arbejde med børn.
 • Du er dobbeltsproget (grønlandsk/dansk. 

Vi tilbyder:

 • En aktiv arbejdplads.
 • Glade kollegaer.
 • Prioritering af det pædagogiske arbejde.
 • Et godt kollegialt samarbejde.

Børneattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 167/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 29. marts 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Nukannguaq Olsen Brandt
Telefon: +299 36 69 80
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.