FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Børn og Familier / Børn og Familieafdelingen

2 Socialrådgivere til Forvaltning for Børn og Familie / Job.nr. 169/18

Kommuneqarfik Sermersooq søger 2 dygtige og engagerede socialrådgivere til Børne- og Familieafdelingen med tiltrædelse snarest efter aftale. I den ene stilling er opgaven at arbejde med anbragte børn og unge, og den anden stilling er opgaven at arbejde med forebyggelse.

Børne- og Familieafdelingen varetager myndighedsområdet i arbejdet med kommunens borgere, og giver derfor rig mulighed for at gøre en forskel for vores medmennesker.
Afdelingen består p.t. af 21 medarbejdere, fordelt på 7 teams der dækker myndighedsområdets indsatsområder. Der er et modtagelsesteam, underretningsteam, anbringelsesteam, et team der varetager børn med handicap, Tidlig Indsatsteamet, plejefamilieteamet, familierådslagning og en BFC sagsbehandler.
Stillingen er fuldtidsstilling og har reference til afdelingslederen.

Der sker en spændende udvikling i afdelingen, og der foretages en organisationsændring pr. 1. april 2018 i myndighedsdelen.

Du kan finde flere oplysninger om os på: https://sermersooq.gl/da/forvaltning/boern-familie

Stillingens indhold:
Vi søger socialrådgivere til at indgå i Børne- og Familieafdelingens opgaveløsning i samarbejde med dygtige kollegaer, eksterne samarbejdspartnere og borgere. Der er rig mulighed for at gøre en forskel og indgå i et tværfagligt miljø med kontinuerlig udvikling i fokus. Den primære opgave er sagsbehandling i det relevante team, du kommer til at indgå i. Der vil desuden være mulighed for at indgå i socialvagten.

Dine opgaver vil primært blive:

 • Sagsbehandling inden for teamets rammer
 • Kontakt til borgere og øvrige samarbejdspartnere
 • Tværfagligt samarbejde og sparring
 • Være med til implementere nye tiltag og metoder eks. Familierådslagning
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med Børne- og Familieafdelingens og Børne- og Familiecenterets øvrige medarbejdere. Vi ønsker desuden at styrke samarbejdet med de øvrige relevante forvaltninger, og eksterne samarbejdspartnere generelt, med henblik på at styrke den samlede indsats og service for borgerne.

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet socialrådgiver eller tilsvarende
 • Gerne erfaring med et eller flere områder
 • Kender relevant lovgivning
 • Evner til at indgå i konstruktiv og positiv dialog med målgruppe og kolleger
 • Er udviklingsorienteret

Vi lægger desuden vægt på du:

 • Er stabil og kvalitetsbevidst
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Der tilbydes regelmæssig supervision og gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

EJ BOLIG

Der er ikke bolig til stillingen

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 169/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV. 


Ansøgningsfrist: 29. Marts 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Paninnguaq Kleemann
Telefon: +299 367287
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.