FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltningen for Børn og Skole / Daginstitutionsområdet

2 pædagoger til AKO Neriusaaq - Job nr. 70/18

AKO-Neriusaaq ligger i Nuussuaq og er en pasningstilbud for børn i 1-2-3 klasser efter skoletid og holder til i Inneruulat og har også handicappede som brugere.

Vi finder det væsentligt at Neriusaaq er et trygt sted for både børn og forældre.

I Neriusaaq finder vi det vigtigt at have bevægelse, kan arbejde i Køkkenet og sund mad som grundbegreber, i det vi også arrangerer fælles aktiviteter en gang om måneden.

Det er sikret, at børnene har et trygt sted at være til dagligt, i henhold til gældende lovgivning. Vores principmål er at udvikle barnet og sikre, at barnet får selvtillid hvor det er vigtigt med imødekommenhed mellem børnene. Vi skal sikre, at børnene har mulighed for inspiration på værestedet.

Til stillingen som pædagog, forventer vi følgende:

  • at du pædagoguddannet
  • at du er dobbelt sproget (grønlandsk/dansk)

I forhold til børn, at du er ansvarsbevidst og stabil, at du er åben og har en positiv indstilling. At du er god til at planlægge. At du er målbevidst i forhold til at du er indfri planer.

Du er ansvarsbevidst og stabil. At du er åben og samarbejdsvillig.

Du er positiv, er en god rollemodel og er engageret.

At du evner at samarbejde med forældre og kolleger og kan være med til at vejlede, at du er sikre arbejdet for dine kolliger. Så dagen afvikles pænt og ordentligt og at du kan sikre atmosfære i huset. At du evner at give klare og tydelig budskaber til forældre.

I samarbejde med ledelsen skal du sikre, at institutionen drives sikkert.

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsespunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold vil være i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landstyre og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (N.P.K.) for pædagogiske personale ved dag-og døgninstitutioner i Grønland eller en anden forhandlingsberettiget organisation.

Der er prøvetid på 3 måneder.

Der er ikke bolig til stillingen.


Ansøgningsfrist: 28.februar 2018
Tiltrædelse: 01.03.2018 eller efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Tina Silassen
Telefon: +299 32 71 75
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.