FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Anlæg og Miljø /

Administrationsleder for Personale og Økonomi i Drift og Miljø afdelingen Job.nr. 18/18

Kommuneqarfik Sermersooq søger en Administrationsleder til Drift & Miljø fra 1 Marts  2018 eller efter aftale.
Drift & Miljø arbejder til dagligt med en bred vifte af miljøopgaver. Store arbejdsområder er bl.a. affaldshåndtering, spildevand, CO2/klima/energi, forurening og miljøinformation. Vi arbejder med miljøet både udad og indad. Udad, hvor vi stiller krav til virksomheders og borgeres miljøadfærd og behandler myndigheds- og borgerhenvendelser, og indad, hvor fokus er på at minimere kommunens egen miljøpåvirkning. Rammerne for miljøarbejdet er defineret i Kommuneqarfik Sermersooqs politik for anlæg og miljø.

Drift & Miljø består p.t. ca. 200  medarbejdere.

Du kan finde flere oplysninger om os på: https://sermersooq.gl/da/borger/miljoe-og-affald/

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren – Administrationsleder som til daglig vil have det administrative og personaleadminstrative ansvar i samarbejde med faglederne.

Administrationslederen er ansvarlig for følgende områder:

I forhold til personale:

Administrationslederen har det daglige personaleansvar i samarbejde med faglederne, herunder personaleledelse i byer og bygder ; Nuuk, Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit 

Alle ansættelser, afskedigelser - og generel personaleledelse hos affaldscenter.

I forhold til Økonomi:

Som kontoansvarlig har Administrationsleder ansvaret for budgettering, lønsum styring, budgetopfølgning samt regnskabsbemærkninger.

Administrationsleder har – indenfor tildelte bevillinger - kompetence til at godkende al indkøb og anskaffelse af materiel og varer til brug for driften sammen med teknisk ansvarlig.

Personaleansvaret løses i tæt samarbejde med faglederne. Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med en række forandrings- og udviklingstiltag i kommunen – bl.a. med udgangspunkt i kommunens nye strategi. Du vil have mulighed for at deltage i relevante udviklingstiltag, ligesom der er gode muligheder for at få et bredt og spændende virkefelt indenfor drift & Miljø.

Forventninger til ansøgere: adm.

 • Relevant administrativ uddannelse
 • God Kendskab til offentlig myndighed
 • Stabil og kvalitetsbevidst med sans for detaljer
 • Bidrage til løbende kvalitetssikring af procedurer og arbejdsgange i afdelingen
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblik
 • Erfaring med at begå sig på alle niveauer i en organisation
 • Kommunikerer klart og tydeligt både skriftlig og mundtligt
 • Flair for tal og personaleledelse
 • Udviser initiativ og handlekraft
 • Gode samarbejdsevner
 • Dobbelt sprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 18/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 


Ansøgningsfrist: 31. Januar 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Driftchef Frank Rasmussen
Telefon: +299 36 74 22
Mobil: +299 56 46 69
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.