FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skole / Daginstitution

GENOPSLAG - Souschef til "Sikkersoq" / Job nr. 7/18

Den integrerede daginstitution ”Sikkersoq” blev indviet 1. oktober 1994. ”Sikkersoq” er normeret til 64 børn, i alderen 0-6 år. "Sikkersoq "er opdelt i 2 afdelinger.  Vuggestueafdeling 24 børn, opdelt i 2 stuer, der er 12 børn i hver stue. Børnehaveafdeling 40 børn, opdelt i 2 stuer, der er 20 børn i hver stue. Personalenormeringen er på 15.

Stillingen er på børnehaveafdeling

Vores værdier i Sikkersoq er:
• God kommunikation
• Udgangspunkt i det enkelte barns behov.
• Anerkendende pædagogik
• Styrke børns selvværd
• God arbejdsklima med tid til godt humør.

Vi kan tilbyde:
• En spændende arbejdsplads i stadig udvikling, hvor pædagogikken diskuteres og revideres løbende.
• Glade og friske kollegaer.
• Fokus på personaleudvikling
• Velfungerende børn og forældre
• Spændende temadage og emneuger.

Vi forventer:
• At du er uddannet pædagog og kendskab til ledelse
• At du skal kunne overtage lederens kompetenceområder ved dennes ferie eller fravær.
• At du er engageret og initiativrig.
• At du er mål- og ansvarsbevidst.
• At du er kreativ.
• At du har en åben og positiv indstilling i samværet med børn, personale og forældre.
• At du er stabil.
• At du helst er dobbeltsproget (grønlandsk og dansk)
• At du har god samarbejdsevne

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 7/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 25. januar 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Leder Karoline Egede
Telefon: +299 366730
Mobil: +299 523726
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.