FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked / Ældreområdet

Afdelingsleder med flair for udvikling til hjemmehjælpsområdet / job.nr 4/18

Vi søger en stærk afdelingsleder for hjemmehjælpen i hele kommunen, der brænder for at støtte driften i implementering af ældresektorplan, rehabilitering og andre løbende tiltag.

Afdelingslederen bliver direkte leder for to områdeledere, administrativt personale og driftsplanlæggere. Under hele området er der ca. 60 ansatte.

Vi har fokus på kvalitetsudvikling, og ønsker stor medinddragelse af lederne og medarbejdere, hvor sigtet er at opnå en bedre service samtidig med løbende effektivisering. Der arbejdes med rehabilitering hvor det er muligt, og her er kerneydelserne mestring og udfoldelse med fokus på brugerinddragelse.

For at opfylde disse mål, er vi midt i en udviklingsproces, som du bliver en vigtig del af. Lederne på området er ansvarlig for optimal anvendelse af tildelte ressourcer og skal også sikre, at kvalitetsstandarder, lovgivning og værdier afspejler sig i pleje, omsorg, rehabilitering og øvrige aktiviteter.

Ældreområdet i Kommuneqarfik Sermersooq består af en række decentrale institutioner såsom ældrekollektiver, plejehjem, hjemmehjælp og dagtilbud. Derudover er der omsorgsområdet som tæt samarbejds- og koordineringspartner, der består i enheder som visitation, demenskoordination og terapeuter. Der er ca. 300 medarbejdere ansat indenfor ældreområdet.

Vi arbejder med politisk betjening såvel som udviklingsopgaver, driftsunderstøttelse og myndighedsopgaver. Fokus for vores arbejde er at levere helhedsorienterede løsninger, der skaber værdi for borgerne og er meningsfulde for medarbejderne. Derfor lægger vi meget vægt på et tæt samarbejde med den øvrige del af Velfærdsforvaltningen.

Som leder af afdelingen for plejehjem har du ansvaret for:

 • Udvikling og ledelse af personalet, således at det er tydeligt hvad deres opgaver og mission består i
 • Medansvarlig for strategisk, og politisk og administrativ udvikling af rammerne for hjemmehjælpsområdet
 • Udvikling af kerneopgaven i relation til at understøtte borgernes ressourcer.
 • At skabe sammenhæng på tværs.
 • Fokus på innovation, udvikling og sikring af daglig drift med fokus på faglig kvalitet og ressourcestyring
 • Koordinerende funktion 
 • Økonomisk overblik, flair og interesse
 • At skabe overblik, arbejde struktureret og er handlingsorienteret
 • Ledelsesansvar for budgetopfølgning og løbende tilretninger – proaktiv ift. væsentlige ændringer
 • Medansvarlig for udarbejdelse af redegørelser, analyser og konsekvensberegninger.
 • At sikre implementering af relevant lovgivning. 

 

Hvem er du:

 • Vi forventer, du har mod på ledelse og evt. erfaring fra en tilsvarende stilling
 • Du har en sundhedsfaglig baggrund og relevante videreuddannelse, og har solidt kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation
 • Du trives i spændingsfeltet mellem drift og udvikling
 • Har lyst til at arbejde med ældreområdet
 • Du kan vurdere ressourceanvendelsen og indsatsen i forhold til behov og økonomiske rammer
 • Du er en synlig og faglig leder, der kan lide at omgås andre mennesker og have en åben, involverende og anerkenden-de tilgang i relation til medarbejdere, samarbejdspartnere, beboere og pårørende

Jobbet

Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job i et energisk miljø med mange og skiftende dagsordener og alsidige opgaver. Du referer til fagchefen for ældreområdet, og vil indgå i et ledelsesteam bestående af fagchef og ledere på plejehjemmene. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, faglig sparring, ansvarlighed, åbenhed og respekt for hinandens forskelligheder.

Yderligere oplysninger kan fås hos fagchef, Birtha Bianco, tlf. 368120, e-mail: bibi@sermersooq.gl

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 4/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 


Ansøgningsfrist: 29. januar 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Fagchef Birtha Bianco
Telefon: +299 368120
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.