FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked

Sygeplejerske med stedfortrædende funktion til plejehjemmet, Puilasunnguit / Job nr. 2/18

Brænder du for at arbejde med ældre mennesker i tæt dialog med deres pårørende? Og er du en energisk og positiv person, der formår, at omsætte egne kompetencer, hvor den ældre modtager en god omsorg og pleje. Og kan du også se dig i rollen som underviser/supervisor overfor gruppen af ufaglærte,  så er der rig mulighed for dette som sygeplejerske ved Puilasunnguit i Paamiut.

Om Puilasunnguit
Puilasunguit er et plejehjem med plads til 17 beboere.

Personalesammensætningen består blandt andet af 1 social & sundhedsmedhjælper, 1 sundhedshjælper, 1 sundhedsassistent et antal ufaglærte, 1 køkkenleder, 2 køkkenassistenter, 2 køkkenmedhjælpere, pedel, rengøring- og vaskerimedarbejder. Målet er at der bliver ansat flere faglærte i plejen.

Til august 2018 bliver det nye plejehjem med dagcenter færdig, med plads til 24 beboere.

Stillingen refererer til lederen af stedet.

Stillingens indhold:

Vi søger en sygeplejerske til at indgå i arbejdet sammen med de ældre beboere, hvor niveauet for god og omsorgsfuld pleje, samt fortsat udvikling af plejen er absolut prioriteret.

Vi er inde i en udviklingsproces, hvor vi ønsker at fokusere på kompetenceudvikling, arbejdsglæde, stabilitet og sammenhold, da vi mener, at dette har en direkte effekt på beboernes trivsel. Vi ønsker derfor, at arbejdet foregår i et tæt tværfagligt, nyskabende og udviklende miljø til gavn for beboerne.

Vi forventer at du sammen med lederen deltager i opgaven med at udvikle det ufaglærte personale, således at en effekt heraf kan spores i beboernes trivsel.

Vores forventninger til dig er:

 • at du er autoriseret sygeplejerske
 • at du er faglig velfunderet og kritisk i dit valg af handlinger
 • at du har lyst og interesse for at arbejde indenfor ældreområdet
 • at du har flair og lyst til at deltage i ledelsesarbejdet
 • at du er dobbeltsproget
 • at du har veludviklede tværfaglige samarbejdsevner
  at du vil medvirke til udvikling og dokumentation af plejen
 • at du vil deltage i undervisning, være praktik vejleder for elever og studerende
 • at du vil medvirke til at skabe et positivt, kreativt, inspirerende og udviklende miljø.

Vi tilbyder:

 • En stilling med stor mulighed for selv at påvirke indholdet
 • Arbejdstider der fortrinsvis ligger i dagtimerne mandag til fredag
 • God Introduktion
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling
 • Et udfordrende arbejde der foregår i samspil med gode kollegaer.
 • Stor grad af ansvar og medbestemmelse indenfor området
 • Tværfaglighed

Arbejdstiden er 40 timer. Alt afhængig af driften på stedet, vil der formentlig være vagt fra hjemmet.

Yderligere oplysninger kan fås hos leder, Jane Andersen Hegelund, 367621, jahe@sermersooq.gl

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest, som indhentes af Kommuneqarfik Sermersooq.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 2/18, oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden ansøgningsfristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 29. januar 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos:
Jane Andersen Hegelund
Telefon: +299 36 76 21
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.