FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked / Voksen Omsorgsservice /

1 Visitator til Voksen Omsorg / Job.nr. 1/18

Voksen Omsorgsservice i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq i Nuuk søger en visitator snarest muligt. 

Visitationsteamet består af 2 visitatorer, og er et team under Voksen Omsorgsservice, hvor fagchefen for Voksen Omsorgsservice er den nærmeste leder. 

Vi er et godt og travlt team, der er i rivende udvikling. Vi arbejder tæt sammen med borgere, sundhedsvæsen og kolleger og i begyndelsen af 2018 indføres et tættere samarbejde med sundhedsvæsnet, hvor noget af arbejdstiden dagligt kan forventes at ligge. Der skal forventes rejseaktivitet til kommunens andre byer. 

Arbejdsopgaver til den ledige stilling

Du får en travl og spændende hverdag med alsidige arbejdsopgaver og med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du har fri hver weekend og alle helligdage. Du har medindflydelse på tilrettelæggelse af din egen arbejdstid. På baggrund af en faglig og individuel vurdering samt gældende lovgivning og kvalitetsstandard, skal du være med til at sikre at borgere visiteres korrekt til:

 • Plejehjem
 • Aflastning
 • Ældrekollektiver
 • Daghjem
 • Dagcenter
 • Kørselsordning
 • Hjemmehjælp
 • Madordning
 • Ældre- og handicapvenlige boliger 
 • Plejevederlag
 • Være kontaktperson for færdigbehandlede borgere, som er indlagt på sygehusene.

Vi lægger vægt på, at du

 • Er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut og er fagligt velfunderet
 • Har kommunal erfaring eller stor interesse indenfor ældre- og/eller handicapområdet
 • Kan formulere dig kort, forståeligt og præcist på skrift
 • Evner den motiverende samtale og har indsigt i den rehabiliterende tankegang
 • Har en god og anerkendende kommunikation
 • Trives med at have mange bolde i luften
 • Har et godt overblik 
 • Er med til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • Kan genkende dig selv i kommunens værdier respekt, ansvar og udvikling

Vi tilbyder dig

 • Job i en dejlig afdeling med højt fagligt niveau
 • Glade og dygtige kollegaer
 • Et udfordrende job med mulighed for indflydelse på egne opgaver
 • Samarbejde på et tværfagligt plan
 • En spændende og åben arbejdsplads          
 • Et alsidigt job med mange udfordringer 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og PPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 1/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. 

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 24. Januar 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Lise Lotte Have
Telefon: +299 367506
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.