FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Familie / Ungerådgiver

Vikar til Ungerådgivere og Forebyggelse / job.nr 765/17

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Ungerådgiver til Forvaltning for Børn og Familie med tiltrædelse snarest. Der er tale om to vikariater på 3 måneder med mulighed for forlængelse.

Afdelingen består p.t. af 10 medarbejdere fordelt på 1 afdelingsleder, 1 koordinator, 2 forebyggelseskonsulenter og 5 ungerådgivere.
Vikariaterne der er fuldtidsstillinger, og har reference til afdelingslederen for Ungerådgiverne og Forebyggelse.

Ungerådgiverne (UR) varetager en bred vifte af opgaver koncentreret omkring unge mellem 10 og 18 år, som er visiteret til afdelingen. Der er eksempelvis tale om udviklingsforløb, støtte og vejledning, coaching og meget andet. Endvidere varetager UR efterværnsforløb for unge mellem 18 og 23 år, som har brug for støtte i overgangen til voksentilværelsen.

Afdelingen er i gang med en spændende udvikling lige nu, hvilket du som vikar vil få mulighed for at blive en del af. UR og Forebyggelse har fået nye lokaler, og arbejder på at effektivisere på vores kerneopgaver.

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren – Ungerådgiver vikar til at indgå i det daglige arbejde med de unge og varetage en række opgaver herunder:

 • Yde råd og vejledning til udsatte unge, der har været udsat for omsorgssvigt
 • Indgå i løsningen af afdelingens kerneopgaver
 • Indgå i et samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Være åben og have forståelse overfor teenageres udviklingsstade
 • Tilkaldevagt som går på skift i afdelingen
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med UR og Forebyggelses øvrige medarbejdere samt Myndighedsafdelingen, politiet, skolerne, børne- og familiecentret og forældrene.

Forventninger til ansøgere:

 • Pædagog, eller anden socialfaglig baggrund
 • Gerne erfaring fra lignende job
 • Ansvarlig, selvstændig og en god rollemodel

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og ansvarlig
 • Kan arbejde selvstændigt og indgå i konstruktive samarbejder
 • Har et positivt menneskesyn, samt evne og lysten til at fokusere på det der virker
 • Kan rumme de unge og deres udfordringer og forskellige adfærdsmøsntre
 • Energisk, handlekraftig og interesseret i at hjælpe unge/familier med at skabe positiv forandring
 • Kan varetage og strukturere sine opgaver forsvarligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for få et stort selvstændigt ansvar i en afdeling i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 765/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 23. januar 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Amalie Pedersen
Telefon: +299 367261
Mobil: +299 520321
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.