FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Personale Service i Kommuneqarfik Sermersooq

Genopslag Kompetent kontorfuldmægtig søges til Personale Service i Kommuneqarfik Sermersooq / Job.nr 11/18

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig kontorfuldmægtig til Personale Service fra 1. Februar 2018 eller efter aftale.
Personale Service har ansvar for rådgivning og administration af kommunens ansatte samt tiltag og initiativer med henblik på at understøtte den personalemæssige drift samt udviklingsmæssige tiltag knyttet til organisation og medarbejdere.
Afdelingen består p.t. af 15 medarbejdere.

Du kan finde flere oplysninger om os på: http://www.sermersooq.gl/da/forvaltning/aski/

Stillingens indhold: adm.
Vi søger en – gerne erfaren – Kontorfuldmægtig til at indgå i det personaleadministrative team

 • Administrativ håndtering af ændringer i ansættelsesforhold herunder opsigelser
 • Bolig- og bohaveflytningsadministration samt til- og fratrædelsesrejser
 • Fremskaffelse af børne- og straffeattester
 • Administration af jubilæer m.v.
 • Journalisering, dokumentation m.v. af personalesager
 • Kontering af udgifter i henhold til attesterings- og anvisningsregler
 • Registrering og fordeling af indgået post (intern turnusordning)
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med teamets øvrige medarbejdere og med reference til afdelingslederen i Personale Service. Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med en række forandrings- og udviklingstiltag i kommunen – bl.a. med udgangspunkt i kommunens nye strategi - hvor HR afdelingen vil spille en væsentlig rolle. Du vil have mulighed for at deltage i relevante udviklingstiltag, ligesom der er gode muligheder for at få et bredt og spændende virkefelt i hele kommunen.

Forventninger til ansøgere: adm.

 • Relevant administrativ uddannelse
 • Kendskab til de grønlandske overenskomster i offentlig myndighed
 • Stabil og kvalitetsbevidst med sans for detaljer
 • Bidrage til løbende kvalitetssikring af procedurer og arbejdsgange i afdelingen
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblik
 • Erfaring med at begå sig på alle niveauer i en organisation
 • Kommunikerer klart og tydeligt både skriftlig og mundtligt
 • Flair for tal
 • Udviser initiativ og handlekraft
 • Gode samarbejdsevner
 • Dobbelt sprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 11/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være Personale Service i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 


Ansøgningsfrist: 26. Januar 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Karen M. Lynge
Telefon: +299 36 70 97
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.