FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for børn og skole / Skole og Dagtilbudsafdelingen

Daginstitutionen Nukariit søger en leder / Job nr. 657/17

Daginstitutionen Nukariit er en integreret institution med 120 børn, som ligger i bydelen Qinngorput i Nuuk. I institutionen er der 5 vuggestuer med i alt 60 børn og 3 børnehavestuer også med 60 børn. Nukariit ligger tæt op ad AHL skolen, som også har en skolepasningsordning tilknyttet. Nukariit blev bygget i 2012 med en spændende og moderne arkitektur.  Den populære bydel Qinngorput er under konstant udvikling og faciliteterne i området byder på gode indkøbsmuligheder, ski-lift og legepladser. Nukariit er indtil videre den eneste daginstitution i området som tilbyder pasning til børn mellem 0-6 år.

Nukariit har åbent mandag til fredag fra kl. 7-17.

I daginstitutionerne i Kommuneqarfik Sermersooq er målet, at tilbyde pædagogisk udviklende pasning til børn mellem 0-6 år. Som leder af institutionen får du en central rolle i at skabe struktur og udvikling for Nukariit i samspil mellem børn, forældre og personale. Du bliver en del af et større ledelsesteam, hvor du har mulighed for faglig sparring, samt at medvirke til stadig udvikling af dagtilbudsområdet.

Daginstitutionen er den største i Kommuneqarfik Sermersooq med plads til i alt 120 børn. Stillingen kræver at du kan se sig selv udføre pædagogisk, organisatorisk og administrativ ledelse. Der vil være 28 medarbejdere under dig, som skal kunne arbejde under trygge, stabile og strukturerede forhold. Derudover skal du kunne skabe nogle rammer, der gør, at forældre trygt kan sende deres børn i institution i dagligdagen. Dermed skal du også kunne sætte gang i initiativer, som kan fokusere på udvikling af institutionens pædagogiske værktøjer.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog
 • Har erfaring med eller interesse for ledelse i forhold til pædagogik, personale og administration
 • Har lyst og energi til, at skabe det gode samarbejde samt fælles faglighed og udvikling
 • Har et godt overblik og arbejder selvstændigt
 • Er fleksibel og stabil
 • Kan planlægge og uddelegere opgaver
 • Ser muligheder hos børn og personale
 • Gerne dobbeltsproget grønlandsk/dansk
 • Er fortrolig med IT

Vi tilbyder

 • Glad og positiv personalegruppe
 • Engagerede og aktive medarbejdere, der arbejder målrettet med den pædagogiske udvikling samt udvikling af egne og gruppens kompetencer
 • Et miljø hvor de positive relationer spiller en stor rolle og hvor børn og voksne ses som ligeværdige
 • Faglige udfordringer og udvikling i det pædagogiske arbejde

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

BOLIG
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 
Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Hvis du kan se dig selv i stillingen og kan byde ind med ovenstående, så er du meget velkommen til at sende en ansøgning.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 657/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 


Ansøgningsfrist: 28. november 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Jesper Madsen
Mobil: +299 564582
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.