FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for børn og skole

Stabschef til Forvaltning for Børn og Skole job nr. 656/17

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Stabschef til Forvaltning for Børn og skole med tiltrædelse 1. december 2017 eller snarest derefter.

Forvaltningen for Børn og Skole/MA er en nyoprettet forvaltning under udvikling. Forvaltningen har tre afdelinger: Skole og Dagtilbudsafdelingen, Afdelingen for Sundhed og Fritid og Misi – Rådgivningscenter om Børn og Unge.

Stillingen der er en fuldtidsstilling og nyoprettet, har reference til Direktøren for Forvaltning for Børn og Skole.

Du kan finde flere oplysninger om os på: https://sermersooq.gl/da/forvaltning/forvaltning-for-boern-og-skoler/

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren – stabschef til at indgå i det økonomiske og administrative arbejde og varetage en række opgaver herunder:

Generelt

 • Sikre de politiske pejlemærker indenfor området udvikles, operationaliseres og implementeres i forvaltningen
 • Sikre et godt fokus på fælles strategier i Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik/Forvaltning for Børn og Skole/MA i samarbejde med direktøren, forvaltningens fagchefer og medarbejdere
 • Sammen med resten af chefgruppen af MA, arbejde målrettet for at styrke ledelseslaget i forvaltningen
 • Sikre de politiske pejlemærker udvikles, operationaliseres og implementeres i forvaltningen
 • Sikre faglig udvikling af området
 • Sikre kompetenceudvikling for medarbejdere, så der skabes synergi mellem medarbejdere, faglig kompetence og faglige opgaver
 • Sikre, at der gennem afdelingsledere er fokus på dokumentation, arbejdsgange og procedurer
 • Sikre at loven overholdes og er forankret i alt arbejde
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med stabens øvrige medarbejdere samt direktøren for forvaltningen, fagchefer, ledere og medarbejdere i øvrige forvaltninger i Kommuneqarfik Sermersooq, afdelingsledere i administrationsstaben samt samarbejde med øvrige forvaltningsområder- især økonomiafdelingen.

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannelse indenfor administration og regnskab. Gerne lederuddannelse
 • Ledelseserfaring; budget og regnskabserfaring; erfaring indenfor arbejde i en politisk styret organisation
 • God menneskekender; glæde ved arbejdet; godt humør og humor; robust og evne til at gå foran; fleksibel; ordenssans og systematik; godt overblik; sans for detaljer.

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Har flair for tal
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

BOLIG
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 656/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 27. november 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Ria Westergaard Pedersen
Telefon: +299 367363
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.