FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Forvaltning for Drift og Miljø

Miljøkonsulent til Drift og Miljø / Job. nr 645/17

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltningen for Anlæg og Miljø / Afdelingen for Drift og Miljø

1 Miljøkonsulent til Drift og Miljø / Job nr. 645/17

Brænder du for miljøet? Har du lyst til at præge udviklingen der hvor det sker?
Er du skarp på forureningsbekæmpelse? Har du blik for sammenhænge og kompleksitet?

Så er Miljøkonsulent i Drift- og Miljøafdelingen måske noget for dig!

Kommuneqarfik Sermersooq søger 1 miljøkonsulent til Drift- og Miljøafdelingen under Forvaltning for Anlæg og Miljø. Der søges en miljøingeniør, Cand. Scient. eller lignende relevant uddannelse. Stillingen ønskes besat snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Du får daglig arbejdsplads i Grønlands hovedstad Nuuk, hvor du får gode muligheder for at præge den fremtidige udvikling på miljøområdet. Netop nu står afdelingen overfor store opgaver indenfor oprydning af olieforureninger, håndtering af farligt affald, samt store ændringer i både affalds- og spildevandshåndteringen i hele kommunen.

Vi forestiller os at du som miljøkonsulent deltager i alle de miljørelaterede opgaver, men har særlig kompetence indenfor de administrative opgaver såsom udarbejdelse af planer, lovgivning, samt vejledninger ifm drift af affaldshåndtering - og sagsbehandling.

Indenfor afdelingens områder vil du arbejde du med:

 • Affalds- og spildevandshåndtering
 • Myndighedsarbejde, herunder miljøtilsyn  
 • Langsigtet miljø- og energiplanlægning i byer og bygder samt det åbne land
 • Ressourceudnyttelse, herunder industriel symbiose
 • Bekæmpelse af luftforurening, herunder støvproblemer i byerne.

Du kommer altså til at arbejde med alle forefaldende opgaver indenfor miljø og bæredygtighed, det være sig planlægningsmæssige opgaver såvel som implementering og myndighedsopgaver.

Du har:

 • En relevant uddannelse som miljøingeniør, miljøplanlægger, Cand.Scient. eller lignende.
 • Konkret viden om forholdsregler i forbindelse med udslip af forurenende stoffer
 • Erfaring med lignende myndighedsarbejde indenfor miljø.
 • Har erfaring med faglige/administrative IT-systemer f.eks. NunaGis og MapInfo
 • Praktisk erfaring fra kommune eller anden virksomhed, der beskæftiger sig med miljø
 • Lyst til aktivt at præge udviklingen i miljøet til gavn for mennesker og natur i hele kommunen
 • Forståelse for vigtigheden af at møde borgerne i øjenhøjde og med respekt
 • Interesse for at arbejde i en politisk organisation.
 • Gode samarbejdsevner
 • Gerne sproglige kompetencer på både dansk, grønlandsk og engelsk
 • Kendskab til grønlandske forhold er en fordel

Vi kan tilbyde:

 • Et interessant og afvekslende job med selvstændig kompetence og ansvar.
 • Et godt samarbejdsklima med dygtige og engagerede kolleger.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Interessante kurser og udviklingsmuligheder.
 • Et udfordrende og spændende liv i en arktisk hovedstad.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelse vil ske i henhold til gældende relevant overenskomst.

Der anvises ikke bolig til stillingen.

Såfremt der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning, sker dette i henhold til gældende regler.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Sådan søger du:
Ansøgning mærket job nr. 645/17 med CV bilagt kopi af eksamensbevis og evt. anbefalinger skal være HR-afdelingen i hænde inden ansøgningsfristens udløb. Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link på denne side, hvor du kan vedhæfte de relevante dokumenter.

Om Nuuk
Stillingen er fysisk placeret i Nuuk i affaldscentret, der med sine ca. 16.500 indbyggere er Grønlands administrative, kulturelle, erhvervs- og uddannelsesmæssige centrum.

Byen er i rivende udvikling og der stilles derfor store krav til, at den kommunale virksomhed til enhver tid matcher såvel interne som eksterne forventninger til en offentlig servicevirksomhed.

Byens naturskønne beliggenhed rummer desuden enestående muligheder for jagt, fiskeri, golf, ski- og sejlsport.


Ansøgningsfrist: 24. november 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Driftchef Frank Rasmussen
Telefon: +299 36 74 22
Mobil: +299 56 46 69
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.