FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skole

Genopslag - Skolehjemsleder til Kollegiet i Tasiilaq / Job nr. 594/17

Kommuneqarfik Sermersooq, Tasiilami Alivarpi søger skolehjemsleder med ansættelse snarest eller efter aftale.

Kollegiet har 8 ansatte og har 45 kollegieelever.

Du er uddannet socialpædadagog eller har lignende uddannelse, vil din nærmeste foresatte være Skoleinspektøren i Tasiilami Alivarpi.

Stillings/funktionsbeskrivelse

-          Ansvar for budget og indkøb.
-          Personaleansvar og ansættelse af tilsynsførende i samarbejde med skoleinspektøren.
-          Tilsyn med kollegiets bygninger samt rengøring herunder 2 årlige hovedrengøringer.
-          Månedlig bygdekontakt til skoler og forældre.
-          Årligt bygdebesøg efter behov.
-          Ansvar for indlogering af bygdelærere og lærerstuderende efter behov; men særligt i uge 32
-          Kontaktperson for elever
-          Elevsamtaler efter behov 

Som leder af skolehjemmet, vil din nærmeste foresatte være Skoleinspektøren.

Kontaktperson for dette kollegieopslag er skoleinspektør Karsten Sandau 36 78 01 email: ksan@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen er under klassificering under IMAK, indtil klassificering vil der ansættes på midlertidig kontrakt.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 594/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 24. oktober 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos:
Karsten Sandau
Telefon: +299 36 78 01
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.