FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Skole / Daginstitutionsområdet

Genopslag - Souschef til Børnehave Najaaraq / Job nr. 586/17

Børnehaven Najaaraq søger en souschef

Kommuneqarfik Sermersooq søger en pædagogisk uddannet souschef til Børnehaven Najaaraq.

Børnehaven har til daglig åbent mellem 07.00 - 17.00 fra mandag til fredag.

Børnehaven Najaaraq er delt op i 3 stuer med plads til i alt 45 børn, 15 i hver stue i alderen fra 3 - 6 år. Børnene har forskellige kulturelle baggrunde.

Afdelingen har aktuelt 12 ansatte, som er fordelt på 3 stuer. Derudover er der en leder, en rengøringsassistent samt en køkkenassistent.

Vi har faste arbejdsmetoder, vi kører med ugeplaner hvor vi har indarbejdet forskellige daglige aktiviteter. Med udgangspunkt i dette holder personalet fælles møde hver måned efter arbejdstid.

I løbet af året på en fastlagt lørdag arrangerer vi en temadag om pædagogik for personalet, hvilket kan deles op i flere dele efter behov.

Der arrangeres brugerforsamlingsmøder mindst 2 gange om året hvilket kan øges efter behov. Der kan højst holdes 4 brugerforsamlingsmøder om året.

Der er mulighed for forskellige udviklingstiltag f.eks. er der mulighed for kurser hvert år såsom inden for:Kammagiitta, personlig udvikling m.v.

Stillingens indhold:
Vi søger en souschef som skal samarbejde nært med vores leder også i forhold til årsplan, som skal samarbejde i forhold til pædagogisk indhold på institutionen samt i forhold til nedennævnte:

 • Nært samarbejde med leder
 • Ansvar for drift af stue
 • Planlægning af pædagogisk udviklende tiltag for stuerne
 • Udfyldelse af statusskemaer med udgangspunkt i RABU og TRAS
 • Nært samarbejde med forældre og i forhold til børn
 • Opgaver for ad hoc grupper
 • Være den ansvarlige under lederens fravær

Vi finder det vigtigt at arbejde med barnet i centrum og at støtte børnene i takt med børnenes selvstændighed og hvis disse mål skal indfries er det meget vigtigt med løbende samarbejde med forældre.

Børnenes overgang fra børnehave til skole skal ske på bedst mulige forudsætninger og din indsats i forbindelse med dette er yderst vigtigt.

Det er vigtigt, at du er engageret, at du er stabil og at du er samarbejdsvillig.

Vi forventer:

 • At du har bevis på, at du er uddannet pædagog
 • Institutionen vil sørge for indhentning af tilfredsstillende børneattest
 • Ren straffeattest.

Derudover finder vi det vigtig, at du er:

 • -stabil, at du er kvalitetsbevidst og er fintmærkende overfor de enkelte     
       -kan arbejde med overblik
       -du kommunikerer klart og forståeligt både skriftlig og mundtligt
       -kan arbejde selvstændigt, ansvarligt og servicemindet
       -har stor erfaring i forhold til arbejdet og kan løbende tilpasse uddelegerede opgaver
       -kan koncentrere sig og koordinere uanset travlhed på dagen
       -er stærk, initiativrig, rummelig og engageret
       -du er aktiv deltager for at indfri mål ligesom du også er aktiv deltager for at udvikle og forbedre rutiner
       -du er bredt funderet i forhold til et åbent samarbejde
       - det vil være en fordel hvis du er dobbeltsproget grl/dk 

Vi kan tilbyde:
Arbejde med udvikling af børn til daglig med udgangspunkt i lov nr. 16 af den 3. december 2012. Arbejde med aktiviteter med udgangspunkt i de syv pædagogiske principper, Kammagiitta samt arbejde med accepterende pædagogik.

At arbejde med udfordrende ting.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 586/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 22. oktober 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Elisabeth J. Christensen
Telefon: +299 366885
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.