FAILED (the browser should render some flash content, not this).

Kommuneqarfik Sermersooq / Afdeling for Børn, Familie og Skole / Daginstitution

569/17, 3 Barne & Socialhjælpere til "AKO" Miniclub i Qinngorput

3 Barne- og Socialmedhjælper til Atuareernerup Kingorna Ornittagaq "AKO" Miniklub i Qinngorput

AKO Miniklub er en pasningstilbud for børn på 1 - 3 klasse efter skoletid og er normeret til 180 børn fra 6 – 9 årige. Personalenormering er på 22 inkl. lederen og er fordelt som følger: Leder, Souschef, 3 pædagoger, 2 barne- og socialmedhjælpere og 13 medhjælpere.

AKO Miniklub har åbent fra kl.: 07:00 til 17:00 og ligger ved siden af Skolen "Atuarfik Hans Lynge" i Qinngorput, den nye gule bygning.

AKO Miniklub medarbejder er forpligtet til at deltage under skolens undervisning, sådanne deltagelse sker højst 2 gange om ugen og ca. 4 timer, efter lærerens behov. Formålet er at forbedre barnets trivsel under undervisning og det det AKO Medarbejderens opgave.

Vi prioriterer:

 • At skolepasningen skal være attraktiv.
 • At børnene skal være trygge og dermed værne om en tryg opvækst.
 • At der er et åbent og positiv samarbejde imellem skolepasning, børn, forældre samt skolen.
 • At medarbejdere er åbne og har nærvær overfor børnene.
 • At give børnene gode oplevelser igennem aktiviteter i løbet af dagen og skal føle at de har opnået noget når de kommer hjem.
 • At der er altid planer.

Vi forventer at du:

 • Du er uddannet Barne- og Socialhjælper eller har lign. Uddannelse.
 • Du har en naturlig lyst til at arbejde med børn.
 • Du er fagligt kompetent og har en professionel tilgang til dit arbejde.
 • Du er rummelig og omstillingsparat.
 • Du er lydhør overfor børn, personale og forældre.
 • Du er i stand til at planlægge aktiviteter spontant ud fra børnenes interesser.
 • Du er aktiv og en god kollega der værdsætter en god arbejdsplads og som spiller aktivt med i tilblivelsen af denne.
 • Du har erfaring med at arbejde med børn.
 • Du er dobbeltsproget (grønlandsk/dansk).  

Vi tilbyder:

 • Nyt hus
 • En aktiv arbejdsplads
 • Glade kollegaer
 • Prioritering af det pædagogiske arbejde
 • Et godt kollegial samarbejde.  

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest.
Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.  

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og SIK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.  

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.  

Der er ikke bolig til stillingen. 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 569/17 , med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.  

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 18-10-2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Gerda W Lyberth
Telefon: +299 366961
Mobil: +299 584387
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Kommuneqarfik Sermersooq - en hovedstadskommune i fremdrift.
Vækst - Tryghed - Udvikling.